1.A

1.A – třídní učitelka – Mgr. Jitka Macháčková

2018/2019