2.A

1.A – třídní učitelka – Mgr. Radka Jirovská

2.A – třídní učitelka – Mgr. Radka Jirovská

Šk. rok 2018/2019

*******************************************

  1. září 2017/2018


Výtvarné činnosti:

Čarodějnice:

Barevný den:

Karneval:

Školní výlet: Sladovna v Písku

Třídní fotografie: