10.4. 2017 – Festival Jeden svět – 4. a 5. třída

Žáci 4. a 5. ročníku navštíví festival Jeden svět, který se koná v naší škole.

Projekce filmu a beseda se uskuteční v době vyučování. Bližší informace podají třídní učitelé.

Vstupné 50,- Kč.

Film : Darované housle