14. 11. 2016 – Milenium Tábor – 4.- 9. třída

Žáci 4. – 9. třídy navštíví pořad pro školy  v Mileniu Tábor :

„Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků“.

Začátek : v 11 : 00 hod.

Vstupné : 45,- Kč.