20. a 21. září – rodičovské schůzky

Rodiče žáků 1. – 4. ročníku se sejdou ve středu 20. 9. 2017 v 16:00 hodin, schůzka rodičů žáků      5. – 9. ročníku se uskuteční ve čtvrtek 21. 9. 2017, rovněž od 16:00 hodin (rodiče žáků 8. a 9. ročníku, jejichž děti se účastní projektu ve spolupráci s partnerskou školou v Saguntu se sejdou již v 15:15 hodin).

Program:

  1. část – kinosál školy
  • Seznámení s vybranými akcemi školního roku 2017/2018
  • Seznámení s projektem Přírodovědné předměty bezpečně bez bariér

2. část – kmenové učebny jednotlivých tříd

  • Informace o organizaci školního roku – specifika jednotlivých ročníků
  • Představení vyučujících jednotlivých předmětů
  • Prohlídka školy, diskuze

 

V uplynulých letech rodiče vždy přivítali možnost prodloužení víkendu a vyhlášení ředitelského volna v případě, kdy mezi státním svátkem a víkendem byl jeden pracovní den. Nejinak tomu bude i v pátek 29. září 2017. Pedagogický tým bude v tento i následující dny realizovat aktivity projektu se španělskou partnerskou školou. Děti budou mít odhlášeny obědy i svačiny. Z uvedených důvodů tedy vyhlašuji na tento den ředitelské volno v souladu s §24, odst. 2 školského zákona. Ne každému však tento krok vyhovuje, a tak pro děti, jejichž rodiče nemají možnost vyplnit volný čas dítěte, bude v provozu školní klub od 7:00 do 15:00 hodin. V tomto případě sdělte, prosím, tuto skutečnost telefonicky nebo e-mailem do sekretariátu školy do úterý 20. září, abychom včas přihlásili oběd a vše organizačně zajistili.