21. září – 2. a 3. třída – plavání

Ve dnech 20.9. – 29. 11. 2017 budou žáci 2. a 3. ročníku absolvovat plavecký výcvik.

Výuka plavání se bude konat každou středu od 8.30 do 10,00 hod. ( kromě 25.10.) Děti budou mít odhlášeny svačinky. Sraz v 7.45 hod., odchod od školy v 7.50 hodin.

V průběhu plaveckého výcviku bude změna rozvrhu – podrobnosti na rodičovské schůzce.

Na plavání s sebou: plavky, mýdlo, ručník, dívky gumičku, / koupací čepici/, hřeben, svačinu a pití.

Plavecký výcvik zaplaťte, prosím, v sekretariátu – 1000,- Kč. ( z důvodu vydávání dokladu o platbě) Do začátku výcviku přineste posudek o zdravotní způsobilosti.

Z organizačních důvodů není možné, aby děti, které neplavou, zůstávaly ve škole.

Žáci, kteří nebudou plavat, budou třídu doprovázet na plavecký stadion.