Středa 31.10.2018

 • výprava se nachází v Německu
 • Předpokládaný návrat  -mezi 18:00 – 19:00 hod.

Úterý 30.10.2018

 • dnes se děti vrací do Londýna a večer se vydávají na dlouhou cestu k domovu
 • po překročení nultého poledníkuj v Greenwichi se děti vydaly na plavbu „vodním busem“ – /lodní linka, která je součástí MHD/a vystoupily přímo pod London Eye
 • pak následovala procházka městem a návštěva Národní galerie
 • cestou k autobusu si všichni nakoupili jídlo na cestu a pár dárečků

Pondělí 29.10.2018

 • výprava navštívila krásný hrad Beaumaris, plula na lodi po Manie Straits a na závěr navštívila nádherný maják na útesu

Neděle 28.10.2018

 • všichni jsou v rodinách spokojeni
 • dnes děti jely vlakem na Snowdon- nejvyšší horu Walesu, kde to pěkně foukalo, ale všichni byli dobře oblečeni, takže to nevadilo
 • potom výprava navštívila dvě krásná městečka Llandudno a Conwy

Sobota 27.10.2018.

 • 7:00 budíček
 • za jasného leč mrazivého rána  se děti vydaly do oxfordských ulic – kde shlédly památky a svezly se na pramicích
 • po prohlídce Christ Church(v jídelně byl natáčen film o Harry Potterovi) což je jedna z největších kolejí Oxfordké univerzity v Anglii – se počasí začalo kazit, ale to nevadilo, protože  účastníci zájezdu už mířili do autobusu

Je po 17. hodině a výprava míří směr severovýchod – Wales

Pátek 26.10.2018

3:40 – výprava se vylodila a míří do Oxfordu

13:29 – Německo

Tak jsme vyjeli…

 

Nabízíme dětem 7.,8.,9. třídy poznávací zájezd do Anglie (Oxford,

Wales, Londýn).

–             termín konání od 26.10. do 31.10. 2018 jsme zvolili s ohledem na

podzimní prázdniny, abychom ve škole nezameškali celý týden výuky

Vzhledem k brzkému termínu konání je třeba co nejrychleji poslat závazné

přihlášky kvůli objednávce ubytování.

Termín k odevzdání přihlášky a zálohy  je 20.9.2018.

Doplatek  je nutné uhradit do 16.10.2018.

Zájezd se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí dostatečný počet žáků.

Nabídka je platná pro žáky 7., 8., 9. tříd. Žáci 6. třídy budou zařazeni do

zájezdu pouze pro doplnění počtu potřebného pro uskutečnění zájezdu.

 

Program zájezdu

pedagogický doprovod Zuzana Buriánková, Martina Vedralová a Benjamin Lovett

 1. den

V ranních hodinách odjezd od školy, přejezd přes Německo do Francie.

 1. den

Příjezd do Calais, přejezd trajektem či Eurotunnelem přes kanál La Manche, odjezd do nejznámějšího univerzitního města OXFORD: procházka historickým centrem, návštěva Christ Church College (v jídelně byl natáčen film o Harry Potterovi), možnost projížďky na pramicích, v případě možnosti návštěva některého z muzeí (Ashmolean Museum, Pitt Rivers Museum, Museum of Natural History), odjezd na ubytování do Walesu.

 1. den

Výlet na poloostrov ANGLESEY – BANGOR CATHEDRAL (nejstarší waleská katedrála), zastávka u MENAI BRIDGE, prohlídka majestátního středověkého hradu BEAUMARIS, plavba lodí k PUFFIN ISLAND – místo obývané papuchalky a tuleni, odjezd do přírodní rezervace SOUTH STACK (kolonie mořských ptáků), procházka k majáku s nejkrásnějšími výhledy ve Walesu, návrat na ubytování.

 1. den

Výjezd vláčkem na nejvyšší horu Walesu SNOWDON (velšsky Yr Wyddfa, 1085 m n. m.), odjezd do malebného městečka CONWY – přístav, hrad, opevnění města, nejmenší dům ve Velké Británii, výlet k moři do viktoriánského letoviska LLANDUDNO (nejdelší molo ve Walesu, v případě příznivého počasí a časových možností výšlap na Little Orme s výhledy na hory a moře), návrat na ubytování.V ranních hodinách odjezd od školy, přejezd přes Německo do Francie.

 1. den

Odjezd do LONDÝNA: procházka parkem na Greenwichi kolem nultého poledníku, plavba lodí po Temži kolem Tower of London a Tower Bridge do čtvrti Westminster, pěší okruh – Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, Horse Guards Parade, Trafalgar Square, Buckingham Palace, návštěva National Gallery (alternativně: Madame Tussauds či London Eye), procházka čtvrtí China Town, večer odjezd zpět do ČR.

 1. den

Večer návrat zpět ke škole.