26. 6. – 28. 6. – Kurz vodní turistiky

Základní informace 

Termín: 26. 6. – 28. 6. (úterý – čtvrtek) 

Místo:   Vltava: Vyšší Brod – Boršov 

Start: úterý 26. 6. odjezd vlakem do ČB v 7:18 – sraz na nádraží v 6:50 

Návrat: čtvrtek 28. 6. mezi 17 a 19 hodinou na vlakové nádraží. Děti Vám budou čas příjezdu upřesňovat mobilním telefonem.

Instruktoři: Mgr. Aleš Sekal, Mgr. Zdeněk Trska, Mgr. Markéta Mašková, Daniel Růžička

Stravování: vlastní

Kurz je nutné zaplatit do pátku 8. 6. v sekretariátu školy.

Potřeby na kurz:

Teplejší mikina, větrovka, pláštěnka, trička, kraťasy, dlouhé kalhoty, plavky (plus náhradní oblečení pro případ převržení lodi), obuv vhodná do vody (starší tenisky nebo neoprenové boty) ne sandály.

Stan pro dvě až tři osoby, spací pytel, karimatka (děti se musí předem domluvit, kdo s kým bude ve stanu).

Krosna nebo větší batoh na sbalení veškeré výbavy.

Věci osobní hygieny, brýle proti slunci, opalovací krém s odpovídajícím ochranným faktorem.

Kapesné cca 600,- na jídlo a pití (není zajištěno, bude se kupovat po cestě).

Batůžek do lodi, nepromokavý obal na doklady, mobil a podobně. Kartička pojišťovny.

Upozornění: prosíme, aby žáci měli všechny věci zabaleny v batohu, cestovní tašce atd., vybavení není nutné balit do speciálních vodáckých sudů a vaků, během plavby bude zajištěn převoz vybavení mezi kempy.

 

Organizace kurzu 

Úterý: po deváté hodině příjezd vlakem do Vyššího Brodu. Převzetí, kánoí, vest a pádel.  V odpoledních hodinách příjezd do kempu Na Pískárně. (délka trasy cca 25 km)

Středa: 8:00 – 9:00 hod. balení stanů, vybavení, vyplutí z kempu.  V odpoledních hodinách příjezd do kempu Zlatá Koruna. (délka trasy cca 25 km)

Čtvrtek: 7:00 – 8:00 hod. balení stanů, vybavení, vyplutí z kempu.  Příjezd do Boršova (délka trasy cca 20 km). Vrácení vybavení. Odjezd MHD popř. vlakem z Boršova na vlakové nádraží do ČB, návrat do Tábora.

Při odjezdu nutno odevzdat: prohlášení o bezinfekčnosti

Kontakt: 603 459 111 (volejte, prosím, jen v nutných případech)

 

Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do kurzu vodní turistiky

(odevzdat v sekretariátu, nejpozději 8. 6. 2018)

Souhlasím s účastí mého syna, resp. dcery …………………………………………..……………….na kurzu vodní turistiky 26. 6. – 28. 6. 2018 na řece Vltavě (Vyšší Brod – Boršov). Na kurz vodní turistiky vybavím svoje dítě dle doporučení školy. V případě zvláštních okolností (zejména onemocnění mého dítěte) zajistím, pokud to bude nutné, jeho okamžitý individuální odvoz domů, ještě před stanoveným termínem návratu.

Kontaktní telefon na rodiče:

Telefon do zaměstnání:………………………..,telefon domů……………………………… mobil………………….. jiné spojení:

Jsem si vědom (a) toho, že na kurz vodní turistiky nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o těchto skutečnostech odevzdám před odjezdem.

Upozorňuji na zdravotní problémy mého dítěte, na které třeba brát zvláštní zřetel: (astma, alergie, diabetes, omezení při tělesných cvičeních apod.):

 

V Táboře dne:                                                                                                                                        Podpis rodičů:

————————————————–zde oddělte a odevzdejte v sekretariátu, nejpozději 8. 6. 2018——————————————-

 

Prohlášení

(odevzdat v den odjezdu)

 

Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte je můj (moje) syn

 

(dcera) ……………………………………………datum narození ……………………………………… schopen

(schopna) zúčastnit se kurzu vodní turistiky na řece Vltavě (Vyšší Brod – Boršov) ve dnech 26. 6. – 28. 6. 2018

 

Současně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněli přenosnou nemocí. Jsem si vědom (a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

V Táboře dne (den předcházející dni odjezdu):

Podpis rodičů: