26.9. – 3.10. – Návštěva Španělů

Žáci 8. a 9. ročníku se budou účastnit programu v rámci anglického jazyka – reciproční pobyt španělských žáků ze Sagunta.

Kamarádi ze Španělska budou ubytováni v rodinách.

Španělsko – výměnný pobyt

  • ve čtvrtek 9.2017 od 15:15 hod. informativní schůzka s rodiči

Španělé v Táboře:

  • v úterý 9.2017- večer příjezd španělských dětí a učitelů do Tábora (čas bude upřesněn, cca. mezi 18.-19.hod.)
  • v úterý 10.2017– na 8:20 doprovodit šp.děti na vlakové nádraží

Program návštěvy:

Úterý- příjezd do Tábora na vlak. nádraží (mezi 18.-19.hod. hodin)., bude upřesněno na stránkách školy

  • rodiče si děti vyzvednou, ubytují, dají večeři

Středa – ve škole – 8:15 přivítání v kinosále, prohlídka školy, 10:00 šp.děti návštěva muzea a katakomb

  • české děti se učí do 12:00 dle běžného rozvrhu
  • oběd v jídelně
  • odpoledne hra na Starém městě (šp. + české děti)= památky, historie, kvíz; vyhodnocení, poté odchod domů (cca. 15:30)

Čtvrtek- státní svátek, program v rodinách

Pátek– šp. děti se svým pedagog. doprovodem celodenní výlet do Prahy, připravit pití a jídlo na celý den

  • ráno dovézt na vlak. nádraží (cca.8:30, bude upřesněno) a večer ve 23:30 je vyzvednout (tamtéž)
  • české děti doma (ředitelské volno)

Sobota- společný výlet do Českého Krumlova – české i španělské děti

  • odjezd v 9:00 od Kotnova (sraz v 8:45), návrat kolem 16.hod.
  • jídlo a pití na celý den (pro české i španělské děti)
  • české děti kapesné

Neděle- volný den, program v rodinách

Pondělí- dopoledne projekt ve škole, pro české a šp.děti 8:15-12:00

  • pro španělské děti zajistit holinky- v rámci školního projektu v Tismenickém potoce
  • oběd ve školní jídelně
  • konec vyučování cca.13:00, volné odpoledne- nakupování, balení

Úterý– odvézt děti na 8:20 na vlak. nádraží