3.A

1., 2. třída – třídní učitelka – Mgr. Pavla Šedivá

Šk. rok 2016/2017 – 3.A -třídní učitelka – Mgr. Radka Jirovská

Výlet Farma Blaník

Maškarní

IMG_5602

Historie třídy k nahlédnutí zde.