4.A

1., 2. třída – třídní učitelka – Mgr. Pavla Šedivá

3.třída – třídní učitelka – Mgr. Radka Jirovská

Šk. rok 2017/2018  –4.A – třídní učitelka – Mgr. Jana Nováková

4.A

Velikonoce

  

 

Karneval ve školním klubu

3.A

Výlet Farma Blaník

Maškarní

IMG_5602

Historie třídy k nahlédnutí zde.