31. 5. 2017 jazykové zkoušky – anglický jazyk

Anglické zkoušky – středa 31.5.2017

Naše škola nabízí i v tomto školním roce Vašim dětem možnost vykonání zkoušek z anglického jazyka Cambridge Young Learners English Tests.

Zkoušky jsou skládány ve třech úrovních:

“            Starters – pro děti – začátečníky (doporučujeme pro žáky 4. popřípadě 3. třídy)

“            Movers – pro děti – mírně pokročilé (doporučujeme pro žáky od 5. třídy)

“            Flyers – pro děti – pokročilé (doporučujeme pro žáky od 7. třídy)

 

Zkouška pokrývá všechny hlavní jazykové znalosti: poslech (10 – 20 minut), ústní projev –  rozhovor s rodilým mluvčím (5 – 10 minut), psaní a čtení (20 – 40 minut).

Ústní část zkoušky je hodnocena na místě rodilým mluvčím, který je ke zkoušce speciálně vyškolen. Ostatní části testu jsou posílány přímo do Cambridge, kde jsou hodnoceny.

Každý žák, který absolvuje test, obdrží certifikát s hodnocením pro každou část testu. Certifikát neobsahuje hodnocení uspěl/neuspěl, ale poskytuje pozitivní impuls pro další studium.

Zkoušky se budou konat ve škole 31.5.2017. Vyhodnocení děti obdrží pravděpodobně v polovině září.

Příprava ke všem úrovním zkoušek probíhá v rámci výuky anglického jazyka, případně individuálně nad rámec hodin angličtiny.