6.A

1.- 3. třída třídní učitelka – Mgr. Jitka Macháčková

4. třída  – třídní učitelka – Mgr. Petra Dlouhá, Mgr. Jana Šatná

Šk. rok 2017/2018  – 6.A – třídní učitelka – Mgr. Jana Šatná

5.A

Výlet Techmania Science Center

Historie třídy k nahlédnutí zde.