5.A

1.- 3. třída třídní učitelka – Mgr. Jitka Macháčková

4. třída  – třídní učitelka – Mgr. Petra Dlouhá, Mgr. Jana Šatná

Šk. rok 2016/2017 – – 5.A – třídní učitelka – Mgr. Jana Šatná

Výlet Techmania Science Center

Historie třídy k nahlédnutí zde.