6.A

1.- 3. ročník –  třídní učitelka : Mgr. Pavla Šedivá

4. – 5. ročník – třídní učitelka : Mgr. Jana Nováková

Šk. rok 2016/2017 -6.A – třídní učitelka – Mgr. Alena Ošmyková

Výlet 6.A

Historie třídy k nahlédnutí zde.