7.6. 2018 – Zkoušky z anglického jazyka

Naše škola nabízí i v tomto školním roce Vašim dětem možnost vykonání zkoušek z anglického jazyka Cambridge Young Learners English Tests.

Zkoušky jsou skládány ve třech úrovních:

“              Starters – pro děti – začátečníky (doporučujeme pro žáky 3. – 4. třídy)

“              Movers – pro děti – mírně pokročilé (doporučujeme pro žáky 5. – 6. třídy)

“              Flyers – pro děti – pokročilé (doporučujeme pro žáky 7. – 8. třídy)

Zařazení žáků k jednotlivým úrovním je pouze doporučené. Každý si může vybrat úroveň dle svých zájmů a schopností.

Nejnižší stupeň Starters je určen pro nejmladší děti – 3. a 4. třídy.

Stupeň Movers odpovídá úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce. U nás jsou letos na tuto zkoušku připravovány děti z 5. a 6. ročníku.

Nejnáročnější stupeň dětských cambridgeských zkoušek Flyers je srovnatelná s úrovní zkoušek Cambridge Key English Test (KET), která je prvním krokem k hlavnímu souboru mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek pro mládež a dospělé.

Zkouška pokrývá všechny hlavní jazykové znalosti: poslech (20 – 25 minut), ústní projev –  rozhovor s rodilým mluvčím (3 – 10 minut), psaní a čtení (20 – 40 minut).

Ústní část zkoušky je hodnocena na místě rodilým mluvčím, který je ke zkoušce speciálně vyškolen. Ostatní části testu jsou posílány přímo do Cambridge, kde jsou hodnoceny.

Každý žák, který absolvuje test, obdrží certifikát s hodnocením pro každou část testu. Certifikát neobsahuje hodnocení uspěl/neuspěl, ale poskytuje pozitivní impuls pro další studium.

Příprava ke všem úrovním zkoušek probíhá v rámci výuky anglického jazyka, případně individuálně nad rámec hodin angličtiny.

Cena zkoušek Starters, Movers i Flyers je 1550,- Kč.

 

S Vašimi dalšími dotazy se obraťte na vyučující angličtiny, případně navštivte stránky www.britishcouncil.cz (informace o zkouškách) nebo www.britskarada.cz .

Zkoušky se letos konají dne 7.6. 2018 v prostorách naší školy. V případě zájmu o kterýkoliv druh zkoušky je třeba odevzdat závaznou přihlášku a poplatek za zkoušku do pátku 19.4.2018 do sekretariátu školy.

Podrobnější informace poskytují vyučující anglického jazyka: Zuzana Buriánková, Benjamin Lovett, Bc. Martina Vedralová