8.A

1., 2., 3. třída – třídní učitelka – Mgr. Jana Kubelová

4. třída – třídní učitelka – Mgr. Jana Nováková

5. třída – třídní učitelka – Mgr. Ivana Hofbauer

6., 7. třída – třídní učitelka – Mgr. Markéta Mašková

Šk. rok 2017/2018 – 8.A – třídní učitelka – Mgr. Markéta Mašková

7.A

7.A – výlet – 28.- 31 .5. 2017

.

Historie třídy k nahlédnutí zde.