25.4. 2018 – 9.A – kurz lezení

Ve středu 25.4. se žáci 9.A zúčastní kurzu lezení na umělých stěnách. Kurz proběhne ve Wallclubu v Sezimově Ústí místo hodin tělesné výchovy.

S sebou si žáci vezmou sportovní oblečení, lezecké boty si mohou půjčit ve Wallclubu. Po skončení akce v 13:45 mohou žáci samostatně odcházet domů.

Osmá vyučovací hodina odpadá (viz. žákovská knížka)

Pedagogický doprovod: Mgr. Zdeněk Trska, Mgr. Aleš Sekal

http://wallclub2014.wixsite.com/wallclub