Březen – soutěž v knihovně

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY: „PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU“

Ve dnech 15. března – 4. dubna 2018 proběhne v rámci „Března – měsíce knihy“ v naší žákovské knihovně soutěž „PUTOVÁNÍ ZA

POHÁDKOU“. Soutěže se mohou zúčastnit žáci prvního stupně.

Veškeré informace o soutěži získají žáci ve školní knihovně.

Pro účastníky soutěže jsou připraveny kvízové otázky, zajímavé čtení a literární tvoření.

Všichni soutěžící budou odměněni.

Těšíme se na Vás.

 

 

 

 

 

VAŠE KNIHOVNICE