Formativní hodnocení na základní škole

Základní informace o projektu Název projektu: Formativní hodnocení na základní škole v evropském konceptu - hodnocení podporující učení Reg. č. projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060701 Operační program: Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 1 Datum zahájení projektu: 01. 09. 2019 Datum ukončení projektu: 31. 08. 2021 Doba trvání projektu: 24 měsíců