Jazykové zkoušky – německý jazyk 16.6.2017

Termín a místo konání zkoušek:

 

Zkoušky (písemná i ústní část) se konají dne 16.06.2017 ve zkouškovém centru Goethe-Institutu v Praze.

Účastníci, kteří absolvují a úspěšně složí zkoušku, obdrží certifikát.

Příprava ke všem úrovním zkoušek probíhá v rámci výuky německého jazyka a individuálně nad rámec hodin NJ.

 

Děti mají i letos možnost vykonat mezinárodní dětskou zkoušku z německého jazyka v pražském Goethe-Institutu.

Zkoušky pro děti a mládež jsou skládány ve dvou úrovních:

 

  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Zkouška předpokládá jednoduché jazykové znalosti a odpovídá prvnímu stupni

(A1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Doporučujeme pro žáky od 5. třídy.

 

  • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2

Zkouška odpovídá druhému stupni (A2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Doporučujeme pro žáky od 7. třídy.

 

Požadavky ke zkouškám jsou v souladu s výstupy školního vzdělávacího programu Základní školy Bernarda Bolzana, které najdete na webových stránkách školy http://www.skolabolzano.cz/skola/clanky-vyuka-jazyku/nemecky-jazyk-vystupy

 

Průběh zkoušek:

Zkoušky A1 a A2 se skládají z následujících částí:

– písemná zkouška: poslech (20/30 min), písemný projev (20/30 min) a čtení (20/30 min)

– ústní zkouška: 15/20 min

 

Ceny zkoušek:

Fit in Deutsch 1: 1200 Kč

Fit in Deutsch 2: 1400 Kč

 

http://www.goethe.de/ins/cz/pra/csindex.htm