Kontakty

Kancelář školy 381 200 251, v případě nedostupnosti pevné linky 739 632 381
Ředitel školy + zástupci 381 200 252
Sborovna 381 200 253
Školní klub a družina 381 200 255
E-mail info@skolabolzano.cz

ID datové schránky: 9zb67hp

Adresa pro přijímání pošty v listinné podobě a na datových nosičích:

Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost

Školní náměstí 199, 390 01  Tábor

IČ: 65018711

Úřední hodiny podatelny: Po – Pá   7:00 – 15:30

MANAGEMENT ŠKOLY:

Mgr. Zdeněk Trska  zdenek - web
Mgr. Jana Nováková
 • zástupce ředitele pro I. stupeň
 • volnočasové aktivity v rámci školní družiny a školního klubu
 • třídnictví – 4.A
 • konzultace: pondělí 14:00 – 14:45
 • novakovaj@skolabolzano.cz
jana2-web
Mgr. Markéta Mašková
 • zástupce ředitele pro II. stupeň
 • informační a komunikační technologie a kurzy dalšího vzdělávání
 • třídnictví – 8.A
 • konzultace: čtvrtek 14:00 – 14:45
 • maskova@skolabolzano.cz
 marketa2-web
Ing. Alena Sušková  alenka - web
Ing. Eva Sachrová  evicka - final

 

 

UČITELSKÝ SBOR

(Konzultace proběhnou po vzájemné telefonické či e-mailové dohodě, aby se v daný čas nesešlo více rodičů. Děkujeme za pochopení.)

Buriánková  Zuzana zuzka - web
Mgr. Dubnová Jitka
 • německý jazyk, hudební výchova, člověk a svět práce, výtvarná výchova
 • konzultace: pondělí 14:45 – 15:30
 • dubnova@skolabolzano.cz
jitka - web
Mgr. Dvořáková Pavlína
 • výchovná poradkyně
 • český jazyk, výtvarná výchova, člověk a svět práce,
 • třídnictví – 5.A
 • konzultace: pondělí 14:45 – 15:30
 • dvorakova@skolabolzano.cz
pavlinka - web
Mgr. Černíková Jitka
 • německý jazyk, výchova k občanství, tělesná výchova, výchova ke zdraví
 • konzultace:čtvrtek 14:40 – 15:25
 • cernikova@skolabolzano.cz
 
Mgr. Jirovská Radka radka web
 Daniela Kondášová dana - web
Oksana Kotsyba oksana - web
Mgr. Lenka Kratochvílová lenka-web
Lovett Benjamin ben - web
Mgr. Macháčková Jitka
 • speciální pedagog
 • koordinátorka žákovské knihovny
 • koordinátorka a metodička prevence soc. pat. jevů a prevence šikany
 • 1.stupeň
 • třídnictví 3.A
 • konzultace: pondělí 14:00 – 14:45
 • reedukace: úterý, pátek 7:30 – 8:00
 • machackova@skolabolzano.cz
jitka_m-web
Mgr. Nováková Radka radka n - web
Mgr. Ošmyková Alena

 

 • přírodopis, zeměpis, člověk a jeho svět, chemie
 • třídnictví 7.A
 • konzultace: čtvrtek : 14:00 – 14:45
 • osmykova@skolabolzano.cz
alca - web
Michaela Ryzková misa - web
Mgr. Sekal Aleš
 • tělesná výchova, fyzika, informační technologie, člověk a svět práce, chemie
 • třídnictví 9.A
 • konzultace: pátek 14:00 – 14:45
 • sekal@skolabolzano.cz
ales-web
Mgr. Šatná Jana
 • český jazyk, výtvarná výchova
 • třídnictví 6.A
 • konzultace: úterý 14:00 – 14:45
 • satna@skolabolzano.cz
jana s - web
Mgr. Šedivá Pavla
 • koordinátorka pedagogické knihovny
 • 1. stupeň
 • třídnictví 2.A
 • konzultace: úterý 14:00 – 14:45
 • sediva@skolabolzano.cz
pavla - web
Bc. Vedralová Martina