Kontakty

Sekretariát školy 381 200 251, v případě nedostupnosti pevné linky 739 632 381
Ředitel školy + zástupci 381 200 252
Sborovna 381 200 253
Školní klub a družina 381 200 255
Internetový klub 381 200 257

ID datové schránky: 9zb67hp

Adresa pro přijímání pošty v listinné podobě a na datových nosičích:

Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost

Školní náměstí 199, 390 01  Tábor

IČ: 65018711

Úřední hodiny podatelny: Po – Pá   7:00 – 15:30

MANAGEMENT ŠKOLY:

Mgr. Zdeněk Trska  zdenek - web
Mgr. Jana Nováková
 • zástupce ředitele pro I. stupeň
 • volnočasové aktivity v rámci školní družiny a školního klubu
 • třídnictví – 4.A
 • konzultace: pondělí 14:00 – 14:45
 • novakovaj@skolabolzano.cz
jana2-web
Mgr. Markéta Mašková
 • zástupce ředitele pro II. stupeň
 • informační a komunikační technologie a kurzy dalšího vzdělávání
 • třídnictví – 7.A
 • konzultace: úterý 14:00 – 14:45
 • maskova@skolabolzano.cz
 marketa2-web
Ing. Alena Sušková
 • provozní manažer a ekonom
 • suskova@skolabolzano.cz
 alenka - web
Ing. Eva Sachrová
 • hospodářka
 • sachrova@skolabolzano.cz
 evicka - final

 

 

UČITELSKÝ SBOR

(Konzultace proběhnou po vzájemné telefonické či e-mailové dohodě, aby se v daný čas nesešlo více rodičů. Děkujeme za pochopení.)

Buriánková  Zuzana  zuzka - web
Mgr. Dubnová Jitka
 • německý jazyk, hudební výchova
 • konzultace: středa 14:40 – 15:25
 • dubnova@skolabolzano.cz
 jitka - web
Mgr. Dvořáková Pavlína
 • výchovná poradkyně
 • český jazyk, výtvarná výchova, výchova k občanství, člověk a svět práce,
 • třídnictví – 9.A
 • konzultace: pondělí 14:50 – 15:35
 • dvorakova@skolabolzano.cz
pavlinka - web
Mgr. Jirků Dana
 • anglický jazyk, německý jazyk, výchova ke zdraví
 • konzultace: středa 14:00 – 14:45
 • jirku@skolabolzano.cz
 danca - web
Mgr. Jirovská Radka  radka web
 Daniela Kondášová
 • vychovatelka
 • kondasova@skolabolzano.cz
 dana - web
Oksana Kotsyba
 • vychovatelka
 • kotsyba@skolabolzano.cz
 oksana - web
Mgr. Lenka Kratochvílová  lenka-web
Lovett Benjamin  ben - web
Mgr. Macháčková Jitka
 • speciální pedagog
 • koordinátorka žákovské knihovny
 • koordinátorka a metodička prevence soc. pat. jevů a prevence šikany
 • 1.stupeň
 • třídnictví 2.A
 • konzultace: úterý 14:00 – 14:45
 • reedukace: úterý, pátek 7:30 – 8:00
 • machackova@skolabolzano.cz
 jitka_m-web
Mgr. Nováková Radka  radka n - web
Mgr. Ošmyková Alena

 

 • přírodopis, zeměpis, člověk a jeho svět, chemie
 • třídnictví 6.A
 • konzultace: čtvrtek : 14:40 – 15:25
 • osmykova@skolabolzano.cz
alca - web
Michaela Ryzková
 • vychovatelka
 • ryzkova@skolabolzano.cz
 misa - web
Mgr. Sekal Aleš
 • tělesná výchova, fyzika, informační technologie, člověk a svět práce, výchova k občanství, chemie
 • třídnictví 8.A
 • konzultace: pondělí 15:45 – 16:30
 • sekal@skolabolzano.cz
ales-web
Mgr. Šatná Jana
 • český jazyk
 • třídnictví 5.A
 • konzultace: úterý 14:00 – 14:45
 • satna@skolabolzano.cz
 jana s - web
Mgr. Šedivá Pavla
 • koordinátorka pedagogické knihovny
 • 1. stupeň
 • třídnictví 1.A
 • konzultace: úterý 14:00 – 14:45
 • sediva@skolabolzano.cz
 pavla - web
Mgr. Uhlířová Zora
 • anglický jazyk, výtvarná výchova, výchova ke zdraví
 • konzultace: úterý 14:00 – 14:45
 • uhlirova@skolabolzano.cz
  zorka - web