Naše škola

Milí přátelé,
vítejte ve světě dětí na internetových stránkách Základní školy Bernarda Bolzana obecně prospěšné společnosti. Naše škola bývá označována za soukromou. Není tomu tak, a vlastně nikdy ani nebylo. Škola nevytváří žádný zisk, případné výnosy z doplňkových činností musí být použity pro cíle školy. V podstatě lze říct, že škola patří nám – dětem, rodičům a učitelům. Patří ale i každému, kdo naši školu považuje za součást města a jeho života. Chceme být školou otevřenou veřejnosti, neboť výchova a vzdělávání je pro společnost nejdůležitější.

„Být šťasten sám a jiné blažiti, to je hlavní úděl člověka“, řekl kdysi Bernard Bolzano. Jeho slova si pedagogický tým vybral jako motto pro svou práci.