Profil absolventa

Profil absolventa ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s.

Absolventky a absolventi Základní školy Bernarda Bolzana o.p.s. budou mladí lidé, kteří:

  • jsou připraveni k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a ke studiu na středních  školách
  • získali své základní vzdělání v podnětném prostředí, v atmosféře důvěry ve schopnosti studentů
  • jsou jazykově vybaveni ke studiu i na zahraničních školách, jejichž vyučovacím jazykem je angličtina,němčina
  • si osvojili dovednosti a schopnosti, jež jim umožní pružně reagovat na nové úkoly a dosahovat , profesionálních a osobních úspěchů
  • jsou schopní a zvyklí kriticky myslet, nenechají sebou manipulovat, jsou si vědomi své spoluodpovědnosti za svět, ve kterém žijí, a možností měnit svět k lepšímu