Školská rada při Základní škole Bernarda Bolzana byla ustanovena na základě voleb v červnu 2005 a je tvořena z jedné třetiny zástupci z řad rodičů žáků, z jedné třetiny zvolenými pedagogy a poslední třetinu představují členové jmenovaní zřizovatelem školy.

Školská rada se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167-168.

Podněty pro školskou radu je možné zasílat elektronicky na adresu: info@skolabolzano.cz

Předseda školské rady : Ing. Mgr. Pecha Oldřich

 

Členové: Mgr. Bozadžievová Jana

Mgr. Dvořáková Pavlína

Ing. Freundová Jitka

Mgr. Macháčková Jitka

Mgr. Nováková Jana

Ing. Sušková Alena

Mgr. Šedivá Pavla

Vošta Marek