Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 9zb67hp, emailem na adrese info@skolabolzano.cz nebo poštou na adrese Školní náměstí 199, 390 01  Tábor. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Alena Sušková, tel. č. 604 758 036, email: suskova@skolabolzano.cz, k zastižení v kanceláři školy.

Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů_Bolzano