Přijatí žáci 1.A 2017/2018

Upozorňujeme rodiče, že žák může být zapsán pouze na jednu základní školu. Pokud jste zvolili jinou základní školu, neprodleně nás informujte a uveďte věc do souladu.

Pokud se dodatečně rozhodnete zažádat o odklad školní docházky svého dítěte, je nutné tak učinit nejpozději do 30. dubna 2017. Formulář žádosti obdržíte v kanceláři školy.

Rozhodnutí ředitele školy zde

Slavnostní zápis přijatých žáků se uskuteční ve středu 26. dubna 2017 od 16:00 hod. v kinosále školy.

Prosíme rodiče, aby s sebou vzali rodný list dítěte.