Základní info o projektuTOD

 

Název projektu: Dovednosti dětí v technických a přírodovědných předmětech

Pracovní název: Technika očima dětí

reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.14/01.0016

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji II

Datum zahájení projektu: 01. 07. 2012

Datum ukončení projektu: 31. 10. 2014

Doba trvání projektu: 28 měsíců