Název projektu:
Bound in a book

Číslo smlouvy:
COM-MP-2013-146

Operační program:
Partnerství škol Comenius v rámci Programu celoživotního učení

Datum zahájení projektu:
01. 08. 2013

Datum ukončení projektu:
31. 7. 2015

Doba trvání projektu:
24 měsíců