Učitelé z německé školy v Lipsku v naší škole
 
V pátek 27. května 2022 jsme měli možnost ve škole přivítat paní ředitelku, tři učitelky 1. stupně a jednu učitelku ukrajinské třídy ze 100. Schule v Lipsku. Po prohlídce školy se rovnou aktivně zapojily do výuky a žákům 4., 5. a 7. třídy tak započal dětský den zábavně formou her, písniček a konverzace v německém jazyce. Paní učitelka ukrajinské třídy navštívila výuku našich ukrajinských žáků a s naší paní učitelkou porovnala metody výuky a začlenění dětí do kolektivu.

Následující týden hospitovaly 3 kolegyně z Lipska na hodinách, zaujaly je některé postupy a prostředky, které ve výuce používáme, a plné dojmů se těší, až vše vyzkouší se svými žáky. Žáci 3. a 4. třídy si mohli vyzkoušet hodinu hudební výchovy vedenou v němčině a v angličtině, paní učitelka naučila děti nové rytmické i melodické hry. Protože hudba má svůj vlastní jazyk, tlumočení nebylo potřeba. 
Hodina tělesné výchovy ve 3. třídě byla zpestřena několika pohybovými hrami, které děti velmi bavily. Vysvětlení a pokyny ke hrám říkaly paní učitelky anglicky, byla využívána metoda CLIL.

3. třída zažila v úterý malé překvapení, když jim paní učitelky rozdaly dopisy od svých žáků z 3. třídy. Naši třeťáci budou příští rok s němčinou teprve začínat, ale již nyní jsou motivovaní, že tento nový jazyk ihned uplatní v praxi. Na dopisy společně odpovíme a navážeme tak nová kamarádství, která v rámci nově schváleného projektu Erasmus+ zakončíme vzájemnou návštěvou.

Celý týden paní učitelky hodnotily jako velice přínosný, ocenily přívětivou atmosféru ve škole, krásu našeho města a jen těžko se jim odjíždělo domů. Na podzim 2022 je plánovaná návštěva jejich školy našimi učiteli.

Veronika Těhníková, Zuzana Zajíčková
 
Náš nový Erasmus+ partner:
https://100schule-leipzig.de/