Dotační program: PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET ZAMĚŘENÁ NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

Bližší informace: Podpora aktivit dětí a mládeže | MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME (myvtomjihocechynenechame.cz)

Výše požadované dotace: 23.500,- Kč