SCIO 9.A

Národní testování

Celorepublikové testování připravené pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porovnání s ostatními.  Projekt využívá unikátní srovnávací testy připravené podle nejnovějších poznatků a přináší porovnání se stovkami škol z celé ČR. Díky testu obecných studijních předpokladů, používanému celosvětově ke zjištění předpokladů studentů k dalšímu studiu, získáte informaci, nakolik žáci využívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech. Výsledky testů doplní i dotazník pro žáky. Testování přináší  informace v klíčových obdobích výuky – na konci prvního a na konci druhého stupně.

  • Kromě percentilových výsledků a úspěšnosti v testu jsou výstupy zaměřeny na zjištění problematické látky a odhalení rezerv žáků.
  • Každý žák získá podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu, každá škola získá podrobné výstupy o žácích, třídách i škole.
  • Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat.
  • Testování lze provést i na tabletech, testy mohou žáci realizovat i doma.

vysledky-zaku-9-a