ŠK červen 2018

Na konci školního roku pořádá školní klub klubový výlet. Letos měly děti možnost navštívit Strašidelné podzemí. Kdo se nebál, mohl projít sklepením starého domu na náměstí a potkat se tam se strašidly. Většina dětí vylezla z podzemí trochu vylekaně, ale zároveň i vesele. A ti, kteří se přece jen  báli, zůstali v bezpečí Skřítkova. Na závěr našeho klubového výletu jsme se zastavili na zmrzlině.

Závěr školního roku jsme oslavili ve školním klubu formou letní párty. I když ve čtvrtek 14. června 2018 horko zrovna nebylo, všechno ostatní  prázdninovou atmosféru připomínalo. Každý si užíval zábavu po svém. Někdo si hrál s kamarády na hřišti, někdo tančil, někdo jen tak odpočíval. Všichni  si pochutnali na sušenkách, limonádě a ovoci. Došlo i na soutěže, za které dostali výherci bonbóny. A protože nás teď čekají prázdniny – vyhráli jsme všichni.