ŠK leden 2018

 

 

Umět poskytnout první pomoc může být k užitku každému.

I děti se mohou seznámit ze základy  první pomoci. Školní klub pozval na besedu zdravotní sestřičku, která dětem poradila, jak mohou ochránit své zdraví a pomoci sobě i druhým. Vysvětlila jim, jak postupovat při různých zraněních a názorně předvedla obvazovou techniku a ošetření poranění. Děti si  některé úkony také samy vyzkoušely.

Děkujeme za poučnou besedu slečně Bc. Kateřině Kondášové.

 

  

 

Co  prospívá našemu zdraví, nám přišla poradit paní ing. Jana Douchová  která se zabývá životním stylem.

Děti ze školního klubu chtěla poučit, jak se o své tělo starat. Zmínila se o stravovacích návycích, jaké potraviny jíst ve zvýšené míře a naopak, čemu se raději vyhnout. Také dětem poradila, jak se chovat správně k přírodě a pomáhat jí. Na konci besedy byla ochutnávka ovoce a zeleniny, oříšků a sušených plodů a zdravých nápojů.

Pro všechny zúčastněné bylo setkání s paní Douchovou bezesporu přínosné. Děkujeme, že přijala naše pozvání.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na  pracoviště městské policie nás pozval  pan Mgr. Petr Svoboda. Děti ze školního klubu viděly v kanceláři policie kamerový systém našeho města. Bylo zajímavé pozorovat, co se děje v táborských ulicích. Najednou jsme mohli vidět, jaká je momentálně situace na náměstích, u nádraží, na sídlištích apod. Dostalo se nám také poučení, jak můžeme pomáhat policii a jak se sami chránit.

 

 

 

  1. místo – Štěpán Kos
  2. místo – Barbora Maxová, Klára Nováková, Zuzana Rozumová
  3. místo – Ella Kupková

 

 

 

 

  1. Matouš Lovett (1.třída)
  2. Barbora Skučková (3.třída)
  3. Vojtěch Fuka (2.třída)

 

 

 

 

Amélie Barboříková, Lucie Hudková a Eliška Pasáková