V měsíci říjnu jsme se ve školním klubu zaměřili na přírodu.První čtvrtek jsme navštívili Botanickou zahradu v Táboře. Procházeli jsme zahradou mezi záhonky, prohlíželi rostlinky a pročítali jejich názvy, poznávali stromy a došli jsme i k handicapovaným živočichům. U jezírka jsme se občerstvili a zahráli hry, které vyžadují volný venkovní prostor.Kromě pobytu na čerstvém vzduchu za slunečného počasí si všech dvacet šest dětí odneslo také legrační zážitek z pozorování kočkování dvou kočičích obyvatel zahrady.

Besedu s myslivcem jsme ve školním klubu měli už několikrát. Ale abychom se setkali s myslivcem rovnou v přírodě, tak to se stalo 11. října 2018 poprvé. Ke společnému popovídání o lese, myslivosti a lesní zvěři nás pozvala paní Kateřina Cheníčková. Děti poznávaly obrázky zvířat a paní myslivkyně nám o nich něco prozradila. Co ovšem patřilo na besedě k nejzajímavějšímu, byly vábničky. Děti slyšely a zároveň hádaly hlasy zvěře. Na závěr povídání dostalo všech třicet tři dětí taštičku plnou drobných dárků s lesní tematikou.

Děkujeme paní Cheníčkové za pozvání k besedě, dárky a perfektně připravené odpoledne pro děti ze školního klubu.

I když nefouká žádný vítr, neznamená to, že létající draci se nemohou vznést.Přesvědčili jsme se o tom na čtvrteční drakiádě 18. října 2018. Z počtu třiceti dvou draků jich alespoň na pár chvil vzlétla  téměř polovina a někteří vydrželi na obloze i pár minut.I děti, kterým se nepodařilo draka dostat vzhůru, si odpoledne v přírodě užily. Taková svačinka na čerstvém vzduchu při pozorování veselých i zádumčivých obličejů draků, má také své kouzlo.

Ten, kdo byl ve čtvrtek 25. října 2018 s klubem na akci, měl by už vědět, jak vypadá kapr, štika, lín, pstruh nebo jeseter.Tyto všechny a ještě další ryby jsme viděli na sádkách. Prováděl nás jimi mladý pan rybář, který nám ryby vylovil, ukázal a popsal. Děti si je mohly pohladit a osahat. Zajímavostí, kterou teď můžeme na sádkách také vidět, jsou raci. Kdo by si je chtěl prohlédnout, tak musí  přijít dříve než, se vrátí zpátky do rybníka.

Veronika Černá, Václav Churáň, Anna  Vandrovcová

  1. místo – Petr Kunče
  2. místo – Štěpán Kos a Barbora Skučková
  3. místo – Barbora Maxová a Veronika Volková