V měsíci říjnu jsme se ve školním klubu zaměřili na přírodu.První čtvrtek jsme navštívili Botanickou zahradu v Táboře. Procházeli jsme zahradou mezi záhonky, prohlíželi rostlinky a pročítali jejich názvy, poznávali stromy a došli jsme i k handicapovaným živočichům. U jezírka jsme se občerstvili a zahráli hry, které vyžadují volný venkovní prostor.Kromě pobytu na čerstvém vzduchu za slunečného počasí si všech dvacet šest dětí odneslo také legrační zážitek z pozorování kočkování dvou kočičích obyvatel zahrady.

Besedu s myslivcem jsme ve školním klubu měli už několikrát. Ale abychom se setkali s myslivcem rovnou v přírodě, tak to se stalo 11. října 2018 poprvé. Ke společnému popovídání o lese, myslivosti a lesní zvěři nás pozvala paní Kateřina Cheníčková. Děti poznávaly obrázky zvířat a paní myslivkyně nám o nich něco prozradila. Co ovšem patřilo na besedě k nejzajímavějšímu, byly vábničky. Děti slyšely a zároveň hádaly hlasy zvěře. Na závěr povídání dostalo všech třicet tři dětí taštičku plnou drobných dárků s lesní tematikou.

Děkujeme paní Cheníčkové za pozvání k besedě, dárky a perfektně připravené odpoledne pro děti ze školního klubu.

I když nefouká žádný vítr, neznamená to, že létající draci se nemohou vznést.Přesvědčili jsme se o tom na čtvrteční drakiádě 18. října 2018. Z počtu třiceti dvou draků jich alespoň na pár chvil vzlétla  téměř polovina a někteří vydrželi na obloze i pár minut.I děti, kterým se nepodařilo draka dostat vzhůru, si odpoledne v přírodě užily. Taková svačinka na čerstvém vzduchu při pozorování veselých i zádumčivých obličejů draků, má také své kouzlo.

Ten, kdo byl ve čtvrtek 25. října 2018 s klubem na akci, měl by už vědět, jak vypadá kapr, štika, lín, pstruh nebo jeseter.Tyto všechny a ještě další ryby jsme viděli na sádkách. Prováděl nás jimi mladý pan rybář, který nám ryby vylovil, ukázal a popsal. Děti si je mohly pohladit a osahat. Zajímavostí, kterou teď můžeme na sádkách také vidět, jsou raci. Kdo by si je chtěl prohlédnout, tak musí  přijít dříve než, se vrátí zpátky do rybníka.

  1. místo – Petr Kunče
  2. místo – Štěpán Kos a Barbora Skučková
  3. místo – Barbora Maxová a Veronika Volková