ŠK únor 2018

Další novinkou v klubovém čtvrtečním programu byla beseda o heraldice. Na první pohled tento název zní pro děti nesrozumitelně. Když ale pan Lubomír Jura – pán, který se tímto oborem zabývá- začal mluvit o státních symbolech, znacích a erbech, každý poznal, že vědu zná.

Poutavou formou pan Jura seznámil děti s nejznámějšími  státními symboly – s vlajkou, velkým a malým znakem, hymnou. Mluvil jak o historii – tak o současnosti. Také se zmínil o rodových znacích a objasnil, jaké podněty mohly rody vést  ke zvolení svého erbu.

Besedu pan Jura doplnil o promítání a děti vlastním vyjádřením  ,,svého“ erbu.

Děkujeme panu Lubomíru Jurovi za besedu, kde vhodnou formou seznámil dětí s heraldikou.

 

 

  

 

 

 

Karneval patří k nejoblíbenějším akcím školního klubu. Zúčastňují se ho pravidelně téměř všechny děti prvního stupně. I letos se na něm představilo velké množství zdařilých masek. Po představení se konal masopustní rej. Tančilo se a vybírali se nejlepší tanečníci. Každý vyhrát nemůže, ale odměněni byli všichni. Každý si odnesl z karnevalu veselé zážitky i sladkost.

 

 

 

 

 

Kdo se někdy mohl podívat do železničního depa? Děti z našeho klubu tu možnost měly. Se zaměstnancem drah – panem Václavem Vodrážkou jsme viděli  Křižíkovu Elinku, kterou jsme si mohli i projít. V depu jsme viděli, jak se lokomotivy opravují, udržují  i uklízí. Mohli jsme si zblízka prohlédnout vagóny a nahlédnout, jak vypadá podvozek mašiny. Na závěr naší exkurze nás ještě zatočili na točně, kde jsme si připadali jako na kolotoči.

 

 

 

 

 

 

  1. místo Jakub Vachta
  2. místo Matouš Lovett
  3. místo Klára Nováková a Barbora Skučková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.třída:

1. Veronika Volková

2. Antonín Riant

3. Viktorie Perrotová

 

2.třída:

1. Vojtěch Fuka

2. Karolína Jirovská

3. Martin Švadlena

 

3.třída:

1. Barbora Skučková

2. Vojtěch Volf

3. Matěj Šiška

 

4.třída:

1. Aneta Klejmová

2. Barbora Přílepková

3. Marion Majerčíková

 

 

Tomáš Blahník, Berenika Maredová a Amélie Punčochářová