Školicí centrum

Kdo jsme

Základní škola Bernarda Bolzana je obecně prospěšná společnost, která kromě výuky dětí v rámci osnov základní školy zajišťuje i státní či individuální programy a projekty pro celoživotní vzdělávání dospělých. V současné době jsme zapojeni do mezinárodního projektu ECDL (European Computer Driving Licence). Úspěšně jsme realizovali státní projekty SIPVZ (Státní politika vzdělávání) a NPPG (Národní program počítačové gramotnosti).

Zároveň nabízíme firmám, organizacím, veřejnosti, mládeži i dětem individuální kurzy počítačových dovedností a kurzy výuky jazyků. Detailní informace o probíhajících projektech a aktuálních nabídkách naleznete v menu.

Naše středisko nabízí pro účely školení moderní multimediální počítačovou učebnu vybavenou projekční technikou (16 PC), interaktivní zobrazovací tabulí SmartBoard a připojením na internet. K dispozici je rovněž široká nabídka software, založená na nejpoužívanějších programech v oblasti administrativy (MS Office, Open Office), školství, grafiky, internetu a volnočasového využití výpočetní techniky.

 

Proč se vzdělávat

Většina firem i institucí dnes již chápe používání informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) jako nutnou podmínku svého fungování. Nákladné finanční investice do technického i programového vybavení se však stávají zbytečnými pokud zaměstnanci-uživatelé nemají odpovídající znalosti a zkušenosti.

Naše školící středisko proto nabízí řešení která zvyšují IT kvalifikaci a vzdělání zaměstnanců v potřebných oblastech a umožňuje tak jejich lepší pracovní uplatnění, produktivitu práce a využití vynaložených prostředků.

Proč se vzdělávat v našem školicím středisku?

Máme dlouholeté zkušenosti z výukou IT technologií v nejrůznějších pracovních oblastech a praktickou implementací ICT do výuky i provozu školy. Osnovy i metodika výuky jsou „šity na míru“ přímo pro praktická použití v různých profesích, školství i každodenním životě.

Naše středisko je akreditovaným testovacím centrem ECDL (European Computer Driving Licence) a MŠMT (Ministerstvo školství a tělovýchovy). V případě Vašeho zájmu vypracujeme i školení dle vašich potřeb.

  • Dlouhodobé zkušenosti, propracovaný systém školení, rozsáhlá podpora výuky
  • Zkušení certifikovaní lektoři s lidským přístupem a úsměvem na tváři
  • Slevy na zboží a služby pro naše posluchače v širokém spektru obchodů a firem