Školení ICT

Školení ICT

Široké spektrum nabízených kurzů vám jistě poslouží jak pro získání lepších profesních dovedností, tak i pro možnost zdokonalení se ve vašich zájmových aktivitách, koníčcích a trávení volného času. Určeno pro veřejnost, mládež, firmy i státní správu.

(1 vyučovací hodina = 45 minut)

Obsah:

Základy ovládání počítače (2 hod)

Pro koho je kurz určen:
Pro ty, kteří s počítačem ještě nikdy nepracovali, případně pro ty, kteří se cítí, jako by s počítačem ještě nikdy napracovali

Co se naučíte:

Základní obsluhu počítače a operačního systému Windows. Spouštět programy a dokumenty z disku počítače, diskety i CD. Ovládat myš i klávesnici, psát v jednoduchém textovém editoru, počítat na kalkulačce a kreslit obrázky. Pochopíte základní principy a výhody tvorby textů a obrázků pomocí počítače, a naučíte se je sami vytvářet i ukládat.

Základy práce s daty (2 hod)

Pro koho je kurz určen:

Pro všechny, kteří už umí hýbat myší a ťukat do klávesnice a chtěli by se naučit jak mít ve svých souborech a dokumentech pořádek a jak je přenášet mezi přáteli.

Co se naučíte:

Jak se v počítači data ukládají, kopírují a mažou. Jak se pracuje s disketami, CD a DVD. Jak v počítači udržovat pořádek ve svých dokumentech, hledat rychle a sofistikovaně potřebná data a jak data archivovat a zálohovat, či přenášet na jiné počítače.

Jak funguje počítač a periférie (2 hodiny)

Pro koho je kurz určen:

Pro zájemce o počítače, kteří by rádi pronikly do tajů, jež se skrývají uvnitř krabice a porozuměli jak to celé vlastně funguje a jak se připojují k počítači další zařízení.

Co se naučíte:

Z čeho se počítač skládá, jaký mají jednotlivé části význam, jak ovlivňují celkový výkon a chod počítače, jak můžete sami jednotlivé součásti nakupovat a vyměňovat a k čemu vám to bude. Poznáte druhy tiskáren, monitorů i skenerů, porozumíte jejich principům, budete schopni určit vhodný typ periférií pro různé použití a budete se orientovat v nabídkách prodejců.

Počítač a periferie pro pokročilé (2 hod)

Pro koho je kurz určen:

Pro nadšence, kteří již rozumí z čeho se počítač skládá a chtěli by hlouběji proniknout do znalosti různých typů součástek a periferií v počítači, pochopit rozdíly různých platforem, typů a modelů a výrobců a sestavit si vlastní PC.

Co se naučíte:

Orientovat se v nabídce počítačových komponent, rozpoznat funkční i výkonnostní odlišnosti různých typů komponent, pochopíte rozdíly mezi používanými platformami, typy a modely. Seznámíme se s virtuálními obchody počítačových součástí a naučíte se v nich orientovat i vybírat, stanovit nejvýhodnější poměr cena/výkon a instalovat komponenty je do počítače.

Internet pro začátečníky (2 hod)

Pro koho je kurz určen:

Pro ty, kteří by chtěli zjistit co to ten internet je, jak se ovládá, k čemu je dobrý a co na něm vlastně všichni vidí. Nutná znalost základů ovládání počítače.

Co se naučíte:

Porozumět principu internetu, ovládat internetový prohlížeč, vyhledávat v internetu potřebné údaje jak z katalogu tak i pomocí vyhledávacích portálů, založíte si svou emailovou schránku a budete tam moci pomocí internetu si zdarma dopisovat se svými přáteli.

Internet pro pokročilé (2 hod)

Pro koho je kurz určen:

Pro všechny, kteří s internetem i emailem již pracují a chtěli by získat pokročilé znalosti a schopnosti.

Co se naučíte:

Pokročilou práci s internetovým prohlížečem a jeho funkcemi, zabezpečení a ochranu soukromí na internetu. Dále se naučíte ukládat obrázky i texty z internetu do počítače a jejich tisk. V emailové korespondenci se naučíte spravovat adresář kontaktů, hromadnou korespondenci, pracovat s přílohami, filtrovat i blokovat emaily a rozpoznat a chránit se před emailovými viry.

Internet a komunikace (4 hod)

Pro koho je kurz určen:

Pro všechny ty, kteří s internetem umí pracovat a rádi by využili jeho možností pro zábavu, pokec, komunikaci s přáteli a k vyhledávání a poznávání nových kamarádů a lásek

Co se naučíte:

Používat nejběžnější komunikační technologie internetu (diskusní fóra, chaty, blogy, ICQ, messenger, …) Komunikaci písemnou, hlasovou i obrazovou. Založit virtuální identitu pro komunikaci a vytvořit a spravovat vlastní „internetový deníček“ a psát tak světu své pocity nálady, postřehy a komentáře.

Připojení k internetu, ochrana soukromí, zabezpečení proti virům (2 hodiny)

Pro koho je kurz určen:

Pro zájemce, kteří chtějí znát možnosti připojení k internetu a z nich vyplývající výhody, nevýhody, spolehlivost, zranitelnost vašich dat a zabezpečení počítače proti virům a hackerům.

Co se naučíte:

Jakými způsoby se lze ČR a konkrétně v Táboře připojit k internetu. Poznáte funkci, rozdíly, spolehlivost a možnosti zabezpečení u různých typů připojení. Seznámíte se z bezpečností na internetu a s možnými riziky, které internetové připojení přináší. Naučíte se chránit svá data i počítač proti sledování, útokům hackerů, špionážním programům a virům z internetu.

Outlook Express – Email pomocí poštovního klienta (2 hod)

Pro koho je kurz určen:

Pro ty, kteří často pracují s emailem a rádi by si zjednodušili práci používáním poštovního klienta Outlook Expres a pochopili rozdíly mezi používáním klienta a webového prohlížeče pro správu emailů.

Co se naučíte:

Pracovat s poštovním klientem Outlook Expres a jeho funkcemi. Automatické i ruční třízení doručených emailů do vybraných složek, automatické odpovědi, práci s přílohami, filtrování, hromadnou korespondenci, správu a používání adresáře kontaktů a spousta dalšího

Textový editor pro začátečníky (2 hod)

Pro koho je kurz určen:

Pro ty co již umí počítač ovládat a rádi by se naučili psát textové dokumenty s jistou estetickou kvalitou

Co se naučíte:

Pracovat s textovým editorem MS Word. Napsat text, orientovat se v navigačních prvcích klávesnice, používat barvy, velikosti i různé typy písem, formátovat odstavce, vytvářet sloupcovou vazbu, zkontrolovat pravopis, vytisknout a samozřejmě uložit pro možnost pozdějšího odeslání elektronickou poštou, či archivaci na CD, disketu a podobně.

Textový editor pro pokročilé (2 hod)

Pro koho je kurz určen:

Pro ty, kteří již umí ovládat program MS Word na základní úrovni, zvládnou v něm napsat a uložit libovolný dokument s použitím barev a velikostí písma a zarovnávání odstavců a chtěli by se naučit používat pokročilé funkce.

Co se naučíte:

Vkládání a grafické úpravy obrázků a klipartů v kombinaci s textem, tvorbu okrasných nápisů, tabulek, sloupců, záhlaví, číslování stránek, nastavování automatické kontroly pravopisu a další pokročilé funkce textového editoru MS Word, používání a vytváření univerzálního formátu PDF.

Textový editor v příkladech (2 hodiny)

Pro koho je kurz určen:

Pro pokročilé uživatele textového editoru MS Word, kteří by si rádi upevnili své dovednosti tvorbou praktických úloh ze života dle svých potřeb.

Co se naučíte

Zdokonalíte se v používání textového editoru a jeho funkcí. Pod vedením lektora budete sami vytvářet praktické úlohy z každodenního života, Kurz není pojat jako výuka, ale spíše jako praktická cvičení, kdy se lektor věnuje individuálně každému účastníkovi a jeho problémům. Za pomoci lektora můžete pracovat i na svých vlastních projektech přinesených z domova. Tento kurz je formou „konzultace“ oblastí které účastníky zajímají, a je nejlepší přípravou pro reálné zkoušení – ať již před testem, nebo před běžnou praxí.

Typografie a dokonalé dokumenty (2 hod)

Pro koho je kurz určen:

Pro zájemce, kteří běžně používají textový editor MS Word a rádi by se naučili tvořit esteticky a typograficky dokonalé dokumenty

Co se naučíte:

Typografická pravidla pro tvorbu úředních i civilních dokumentů, vhodné používání grafických prvků, barev, velikostí a řezu písem s ohledem na pravidla typografie a normy. Pojetí dokumentů pro různé účely a situace, práci s automatickými styly, vytváření vlastních stylů a automatické generování obsahu z rozsáhlejších dokumentů.

Tabulkový editor – pro začátečníky (2 hodiny)

Pro koho je kurz určen:

Pro všechny, kteří by se rádi naučili tvořit uspořádané seznamy, faktury, rozvrhy, plány, grafy a další typy tabulek, které hezky vypadají a zároveň v nich za nás počítač sám data třídí, hodnotí, počítá, zpracovává a graficky vykresluje.

Co se naučíte:

Seznámíte se s programem MS Excel a s funkcí tabulek i jejich využitím pro běžnou práci. Naučíte se pracovat se sloupci a řádky, úpravy vzhledu a formátů zapisovaných údajů, vytvářením základních vzorců a funkcí, posloupnostmi, formátováním a třízením údajů, grafy a tiskem tabulek.

Tabulkový editor – pro pokročilé (2 hodiny)

Pro koho je kurz určen:

Pro absolventy kurzu pro začátečníky, případně pro ty, kteří základy tabulek ovládají a chtěli by se naučit pokročilou práci s matematickými vzorci, třízením dat, grafy, vkládáním obrázků, symbolů a klipartů a celkově vytvářet složitější a náročnější tabulky

Co se naučíte:

Vytvářet náročnější formy vzhledu, vytvářet vzorce a funkce, automatické filtry, osvojíte si vkládání obrázků, klipartů a symbolů, pokročilou práci s grafy a vyzkoušíte si implementaci všech nabytých vědomostí do reálných aplikací.

Tabulkový editor v příkladech (2 hodiny)

Pro koho je kurz určen:

Pro pokročilé uživatele textového editoru MS Excel, kteří by si rádi upevnili své dovednosti tvorbou praktických úloh ze života.

Co se naučíte

Zdokonalíte se v používání tabulového editoru a jeho funkcí. Pod vedením lektora budete sami vytvářet praktické úlohy z každodenního života, Kurz není pojat jako výuka, ale spíše jako praktická cvičení, kdy se lektor věnuje individuálně každému účastníkovi a jeho problémům. Za pomoci lektora můžete pracovat i na svých vlastních projektech přinesených z domova. Tento kurz je formou „konzultace“ oblastí které účastníky zajímají, a je nejlepší přípravou pro reálné zkoušení – ať již před testem, nebo před běžnou praxí.

Úvod do počítačové grafiky (5 hodin)

Pro koho je kurz určen:

Pro ty, kteří by rádi získali povědomí o počítačové grafice a jejím uplatnění v životě

Co se naučíte:

Porozumět pojmům z počítačové grafiky, rozlišit, použít i vytvořit jednoduchou kresbu v rastrové i vektorové podobě. Získat obrázek do počítače sejmutím tištěné předlohy (skenování), uložením z digitálního foťáku, stažením z internetu i vlastnoručním nakreslením pomocí myši, klávesnice, tabletu a dotekové obrazovky. Naučíte se základní úpravy těchto obrázků (jas, kontrast, barvy, velikost, poměr stran, retušování…). Porozumíte principu fotomontáže.

 

Digitální fotografie a úprava fotek na počítači (6 hod)

Pro koho je kurz určen:

Pro zájemce o použití počítače ke správě, úpravě a archivaci fotografií z digitálního fotoaparátu

Co se naučíte:

Obsluhovat digitální fotoaparát a propojovat jej s počítačem. Ukládat fotky do počítače a používat nástroje pro jejich správu i úpravu kvality. Pomocí programu Zoner Photostudio se naučíte své fotografie upravovat, rovnat, retušovat, doostřovat, dělat výřezy, odstraňovat červené oči, přidávat okrasné rámečky a textové popisky a spoustu dalších užitečných funkcí. Naučíte se rovněž vytvářet vzhledné fotogalerie vhodné k publikování na CD i na internetu a archivovat fotografie i celé galerie na CD či DVD.

Fotomontáže a koláže pomocí počítače (6 hodin)

Pro koho je kurz určen:

Pro ty, kteří již přičichli k počítačové grafice a chtěli by se naučit efektně upravovat fotografie i obrázky, vytvářet jejich kompozice, fotomontáže, trikové efekty, letáky, katalogy, …

Co se naučíte:

Pracovat s programem Adobe Photoshop, provádět úpravy fotek a obrázků, zlepšování jejich kvality, retušování, výřezy, upravovat vybrané části obrázků, kombinovat je a transformovat, vytvářet fotomontáže a koláže z více obrázků. Naučíte se pomocí fotografií vytvářet reklamní letáky, prospekty, katalogy, pozvánky, blahopřání, vizitky, obaly na CD a tak dále

Kreslení pomocí vektorů – pro začátečníky (6 hodin)

Pro koho je kurz určen:

Pro zájemce o vlastní kreslení a modelování objektů na počítači, tvorbu reklamních letáků, vizitek, log, schémat a pro všechny ty, kteří chtějí umět vytvářet vlastní grafická díla a koláže.

Co se naučíte:

Používat vektorový grafický program Zoner Callisto. Vytvářet libovolné objekty, upravovat jim obrysy, výplně, průhlednosti, stíny, transformovat, modelovat, sestavovat z objektů kompozice a koláže. Naučíte se praktické použití vektorové grafiky v životě (efektní obaly na CD, DVD i VHS, vizitky, reklamní letáky, kliparty, loga, cenovky, prospekty a firemní nabídky, plány interiérů i exteriérů, schémata, blahopřání, ….. )

 

Kreslení pomocí vektorů – pro pokročilé (6 hodin)

Pro koho je kurz určen:

Pro ty, kteří zvládli kurz kreslení pomocí vektorů pro začátečníky a chtějí pokračovat v dalším studiu možností a funkcí, které grafický vektorový program poskytuje a vytvářet tak ještě poutavější a dokonalejší díla.

Co se naučíte:

Vytvářet složitější kompozice z většího množství objektů, vytvářet různé efekty, slučovat, ořezávat, modelovat i transformovat objekty podle okrajů jiných objektů, vkládat do kompozic fotografie a jiné obrázky z počítače, používat vodící linky a efektní transformace textů, duplikovat a přenášet objekty mezi různými dokumenty a spousta dalších užitečností. Důraz bude kladen především na praktický návrh, zhotovení a tisk grafik použitelných pro firmy i pro osobní život.

Prezentace, grafika a PowerPoint (6 hodin)

Pro koho je kurz určen:

Pro zájemce, kteří chtějí ovládnout umění prezentace, výrobu multimediálních prezentačních dokumentů (s textem, obrázky i videem), pracovat s moderními zobrazovacími technologiemi a přednášet za jejich asistence.

Co se naučíte:

Pracovat s programem na výrobu multimediálních prezentaci MS PowerPoint. Vytvářet ozvučené animované prezentace s texty, obrázky, fotografiemi i animacemi, doprovázené nejrůznějšími poutavými efekty. Osvojíte si zásady pro výrobu i obhajobu prezentací, jejich účel, smysl i použití. Vyzkoušíte si práci s moderními projekčními a vizuálními zařízeními, stejně tak jako se seznámíte s možnostmi prezentace prostřednictvím internetu.

Publikování na internetu – pro začátečníky (6 hodin)

Pro koho je kurz určen:

Pro zájemce o publikování na internetu, kteří by se rádi naučili převádět své dokumenty do podoby webových stránek a umístit je na internet na vlastní webovou adresu.

Co se naučíte:

Převádět své existující dokumenty do podoby přijatelné pro internetovou publikaci, stejně tak jako vytvářet nové jednoduché webové stránky, naučíte se dělat odkazy, soubory ke stažení a vkládat do svých webových stránek obrázky i animace. Naučíte se vytvářet svou webovou adresu, spravovat jí a umisťovat na ní své webové stránky a dokumenty.

 

Publikování na internetu – WYSIVYG editory (6 hodin)

Pro koho je kurz určen:

Pro zájemce o publikování, kteří se chtějí snadno naučit tvořit vkusné vlastní internetové stránky bez nutnosti učit se značkový jazyk XHTML.

Co se naučíte:

Snadno vytvářet vlastní internetové stránky pomocí speciálních programů, které vás nebudou nutit znát XHTML kód a kde návrh stránky bude stejně jednoduchý, jako tvorba dokumentu ve Wordu. Naučíte se používat formátovaní textů, nadpisy, obrázky, textury, animace, tabulky, odkazy a vše sladit do vkusné grafické podoby. Naučíte se vytvářet svou webovou adresu, spravovat jí a umisťovat na ní své webové stránky a dokumenty

Tvorba internetových stránek – (X)HTML+CSS (12 hodin)

Pro koho je kurz určen:

Pro zájemce o publikování, kteří se chtějí proniknout do tajů XHTML jazyka a naučit se dělat webové stránky profesionální technologií, kde nic není nemožné. Vstupním požadavkem je dokonalé porozumění principu uložení dat v počítači.

Co se naučíte:

Základy XHTML a CSS kódu a jeho použití při tvorbě webových stránek. Budete používat formátovaní textů, nadpisy, obrázky, textury, animace tabulky i odkazy. Pochopíte návrh jednoduchých designů webových stránek, používání objektů, a budete umět sami různé designy vytvářet.

Programování internetových stránek – JavaScript a DHTML (12 hodin)

Pro koho je kurz určen:

Pro nadšence o tvorbu webových stránek pomocí XHTML jazyka, kteří by rádi uměli svým stránkám vdechnout inteligenci a dynamiku. Vstupním požadavkem je znalost XHTML a CSS jazyka.

Co se naučíte:

Základy Javascriptu, který budete implementovat do webových stránek a vytvářet tím jak dynamické efekty reagující na chování uživatele, tak i inteligenci, která umožní aby se vaše stránky uměly zpracovávat pokyny uživatelů, logicky se podle nich rozhodovat a pracovat s čísly i texty.

Programování internetových stránek – PHP (12 hodin)

Pro koho je kurz určen:

Pro nadšence o tvorbu webových stránek pomocí XHTML jazyka, kteří chtějí své stránky povýšit na profesionální úroveň a integrovat do nich inteligenci umožňující správu databází. Vstupním požadavkem je znalost XHTML a CSS jazyka.

Co se naučíte:

Základy programovacího jazyka PHP, který budete implementovat do webových stránek a vytvářet tím profesionální pojetí moderních webů. Tyto pak budou schopny zpracovávat a třídit a filtrovat data, logicky z nich vybírat ta správná pro potřeby uživatele a automaticky je vkládat a zobrazovat do webových stránek.