ECDL testování a doklady

ECDL testování může probíhat ve třech variantách

a) Úplná sada

Spolu s nárokem absolvovat všech 7 testů (včetně opakování jednoho z testů v případě potřeby, jedná se tedy nejvýše o 8 testů).

b) Sada start

S nárokem absolvovat 4 testy dle výběru uchazeče pro získání osvědčení ECDL Start.

c) Mini sada

Spolu s nárokem složit 1 test podle výběru uchazeče.

Jednotlivý test samostatně

 

Vydávání ECDL dokladů

a) Úplná sada ECDL

Jakmile uchazeč složí úspěšně testy ECDL ze všech 7 modulů a má výsledky zaznamenány ve svém ECDL Indexu, zajistí středisko řádné uzavření ECDL Indexu a vystavení ECDL Certifikátu.

b) Osvědčení ECDL start

Jakmile uchazeč úspěšně složí testy z libovolných 4 modulů ECDL a má výsledky zaznamenány ve svém ECDL Indexu, může požádat prostřednictvím střediska o vystavení Osvědčení ECDL Start.