Moduly ECDL

ECDL Start a Core (M2-M15)

Pro zájemce o digitální kvalifikaci a vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií na uživatelské úrovni nabízíme širokou škálu školení, která je možné zakončit mezinárodně platnou zkouškou. Náplň školení a příprava na zkoušky vychází ze sylabů ECDL (viz www.ecdl.cz/sylaby.php). Uchazeč o certifikaci musí úspěšně splnit alespoň 4 moduly na úroveň Start a 7 modulů na úroveň Core. Viz kapitola Seznam modulů ECDL.

 

M2         Základy práce s počítačem a správa souborů

Mírně obtížný, částečné teoretický modul zaměřený na:

 • znalosti pojmů informačních a komunikačních technologií
 • dovednosti spojené s obsluhou počítače a operačního systému
 • činnosti spojené s organizací souborů a složek

M3         Zpracování textu

Mírně obtížný, praktický modul zaměřený na:

 • editaci a tvorbu textových dokumentů
 • využití funkcionalit hromadné korespondence
 • efektivní práci s nástroji textového editoru

M4         Práce s tabulkami

Středně obtížný, praktický modul zaměřený na:

 • vytváření a editaci tabulek
 • použití jednoduchých vzorců a funkcí
 • interpretaci dat pomocí grafů

M5         Použití databází

Středně obtížný, praktický modul zaměřený na:

 • pochopení zásad práce s databázemi
 • návrh a editace databází
 • přípravu souhrnů a tiskových výstupů

zpět | nahoru

M6         Prezentace

Mírně obtížný, praktický modul zaměřený na:

 • návrh a tvorbu prezentací
 • formátování textu, obrázků a objektů
 • aplikaci animací a zvuků

M7         Základy práce s internetem a komunikace

Mírně obtížný, částečné teoretický modul zaměřený na:

 • efektivní použití internetových prohlížečů
 • dovednosti spojené s vyhledáváním a použitím informací z internetu
 • praktické použití a ovládání e-mailového klienta

M9         Úprava digitálních obrázků        

Středně obtížný, praktický modul zaměřený na:

 • použití nástrojů grafického editoru
 • pochopení principů práce s digitálními obrázky
 • aplikaci efektů a přípravu obrázků pro tisk

 M10      Tvorba webových stránek

Středně obtížný, praktický modul zaměřený na:

 • znalosti spojené s použitím jazyka HTML
 • editaci statických webových stránek
 • použití WYSIWYG editoru pro tvorbu webových stránek

zpět | nahoru

M12      Bezpečné použití informačních a komunikačních technologií

Mírně obtížný, částečné teoretický modul zaměřený na:

 • znalosti spojené s bezpečným využitím informačních a komunikačních technologií
 • pravidla bezpečného pohybu a komunikace v síti Internet
 • ovládání funkcí antivirového programu

 M13      Plánování projektů

Středně obtížný, praktický modul zaměřený na:

 • použití programového vybavení při řízení projektů
 • návrh a sledování projektového plánu
 • příprava reportů a tiskových výstupy

 M14      Spolupráce a výměna informací na internetu

Mírně obtížný, praktický modul zaměřený na:

 • sdílení dokumentů a informací na internetu
 • nastavení uživatelského profilu sociálních sítí
 • využití mobilních technologií a cloudových úložišť

M15      Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informaci z internetu            

Mírně obtížný, částečné teoretický modul zaměřen na:

 • vyhodnocení a zpracování informaci z obsahu webových stránek
 • ověření validity a třídění informací z webových stránek
 • efektivní využití funkcionalit internetových vyhledávačů

zpět | nahoru

 

ECDL Advanced

Školení je určeno pro zájemce, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti na profesionální úroveň v oblasti kancelářských aplikací. Školení je možné realizovat individuálně, případně v malých skupinách do počtu pěti účastníků. Předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu jsou dobré uživatelské znalosti operačního systému, znalost produktů Microsoft a dosažená úroveň vzdělání ECDL Core.

 AM3      Pokročilé zpracování textu

               Více obtížný, praktický modul zaměřený na:

 • pokročilé možnosti textových editorů, profesionální tvorba dokumentů
 • týmová spolupráce při úpravách dokumentů, formuláře, šablony, rejstříky, obsahy

 AM4      Pokročilá práce s tabulkami

               Více obtížný, praktický modul zaměřený na:

 • Pokročilá práce s daty, analýzy, filtrování, formuláře, pokročilé funkce
 • Scénáře, revize, propojování tabulek, pokročilé možnosti formátování

 AM6      Pokročilé prezentace

               Více obtížný, praktický modul zaměřený na:

 • Využívání pokročilých nástrojů, diagramů a grafů
 • Práce s animacemi, zvuky a videosekvencemi

zpět | nahoru

 

Program digitální fotografie

Školení je určeno pro zájemce, kteří se zajímají o efektivní správu, archivaci a editaci digitálních fotografií. Školení je rozčleněno do tří oblastí, které se liší rozsahem a náročností. Předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu jsou dovednosti na úrovni modulu “M9  – úprava digitálních obrázků“.

 DF1        Správa a archivace digitálních fotografií

               Středně obtížný, praktický modul zaměřený na:

 • Principy a nástroje pro správu a archivaci, práce s metadaty, třídění a vyhledávání
 • Získávání fotografií z různých zdrojů, legislativa

 DF2        Úpravy a vylepšování digitálních fotografií

               Více obtížný, praktický modul zaměřený na:

 • Práce s grafickými editory, nápravy obrazových vad, konverze formátů
 • Grafické efekty, panoramata, HDR fotografie, práce s RAW formáty

 DF3        Sdílení a prezentace digitálních fotografií

               Středně obtížný, praktický modul zaměřený na:

 • Aspekty, legislativa a nástroje pro sdílení a zveřejňování fotografií na internetu
 • Samostatně spustitelné prezentace, možnosti tisku

zpět | nahoru