Jídelna a jídelníček

 

Nabídka svačin je rozšířena o zeleninové saláty, tortilly, tousty a bagety.

Ceny: dsc_0288img_6072

zeleninový salát 10,- Kč
malá bageta, velká bageta 15,- a 22,- Kč
toust, tortilla 8,- a 15,- Kč
Jsme zapojeni v projektu: plakat-ovoce-do-skol

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci ZŠ Bernarda Bolzana se stravují ve vlastní školní jídelně – výdejně, kam jsou obědy dováženy ze ZŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi.

Ceny obědů se dělí do tří kategorií dle věku žáka, kterého dosáhne v tom určitém školním roce. Toto členění dle ministerstva se liší cenou a množstvím jídla.

Věk žáka, kterého dosáhne v konkrétním školním roce Ceny obědů
7-10 let 26,- Kč
11 – 14 let 30,- Kč
15 a více let 33,- Kč

Přihlášky strávníků, objednávání stravy, odhlašování obědů a prodej bezkontaktních čipů zajišťuje sekretariát ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s..

Strávník odevzdá vyplněnou přihlášku ke stravování s potvrzením bankovního ústavu o zřízení povolení k inkasu. Přihláška platí po celou dobu školní docházky a objednávky se automaticky přesouvají do následujícího měsíce (ve stejném rozsahu – obědy nebo obědy a svačinky), resp. následujícího školního roku, dokud rodiče nenahlásí změnu.

Platby za obědy probíhají formou zálohy k 10. dni příslušného měsíce a následného vyúčtování v dalším měsíci, kdy jsou zohledněny odhlášky a doobjednávky stravy. Úhrady je možné výjimečně provádět také v hotovosti v sekretariátu školy. Každý včas neodhlášený oběd (svačinku) je strávník povinen uhradit.

Každý strávník si zakoupí bezkontaktní čip za 115,– Kč. V případě, že čip vrátí nepoškozený a funkční, bude mu vráceno 50,– Kč. V případě ztráty je nutno zakoupit čip nový.

Odhlašování obědů se provádí nejdéle do 12.30 hodin předchozího dne na tel. čísle

381 200 251. Pokud žák čip zapomene, vyzvedne si v sekretariátu školy náhradní kartičku.

Obědy do jídlonosičů lze vyzvednout pouze v době od 10.45 do 11.00 hod. před zahájením výdeje obědů žákům. V případě nemoci žák ztrácí nárok na dotované obědy (výjimku tvoří první den nemoci).

Školní výdejna zajišťuje také výdej svačin a prodej doplňkového sortimentu. Cena jedné svačiny činí 9,– Kč. Odhlásit nebo přihlásit svačinu lze nejpozději předchozí den do 9.00 hod. v sekretariátu školy.

O příjemnou atmosféru v jídelně se starají usměvavé paní kuchařky:  Taťjana Kirpikova a Monika Maredová.