Tiskopisy ke stažení

  • Polední přestávka
  • Souhlas s umístěním fotografií, resp. videosekvencí na webové stránky školy

souhlas-webobrazek_papir

  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na akci školy

posudek-o-zdravotni-zpusobilosti

  • Bezinfekčnost, písemný souhlas se zájezdem

bezinfekcnost

  • Přihláška do školního klubu – zápisní lístek

Zápisní-lístek-Šk-17-18nový

  • Zmocnění k vyzvedání dětí – ŠK

Zmocnění-k-vyzvedávání-dětí-ze-školního-klubu

  • Přihláška na kroužky ŠK

Přihláška-na-kroužky-2017

  • Žádost o přijetí do vyššího ročníku  ZŠ Bernarda Bolzana o.p.s.

zadost-o-prijeti-do-vyssiho-rocniku