Tříkrálová sbírka 2017

Vybraní žáci čtvrtého a pátého ročníku se ve čtvrtek 5. ledna 2017 zúčastní Tříkrálové sbírky, která se uskuteční pod vedením organizace Charita České republiky.

Žáci půjdou na oběd v 11:00 hod. –  potom si je převezme paní ředitelka Charity  Tábor – Mgr. Ivana Hašplová.

Podrobné instrukce žáci obdrželi.