Poradenské centrum

Obsahová náplň výchovného poradenství

Pedagogicko-psychologická činnost:

  • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vyučujícím při práci s nimi
  • diagnostické rozhovory se žáky, popř. s jejich třídními učiteli a rodiči s cílem řešit problémy  žáků spojené s učením, výukou a kázní
  • pomoc žákům v oblasti rodinné a citové zátěže, řešení závislostí (nejen drogových)
  • spolupráce se specializovanými školskými poradenskými zařízeními
  • preventivní činnost, organizování přednášek a besed s různými odborníky

Kariérové poradenství:

  • pomoc žákům při výběru zaměření dalšího studia
  • spolupráce se vzdělávacími společnostmi
  • spolupráce s Úřadem práce v Táboře

Minimální preventivní program

MPP 17 _18

 

 

Poradenské centrum Mgr. Pavlína Dvořáková

725696562

Mgr. Jitka Macháčková

605216884

 středa 14:40 – 15:30
Reedukace   Mgr. Jitka Macháčková  úterý, pátek 7:30 – 8:00 hod.