Úterý 6. dubna 2021

Zápis do 1. třídy 2021

Vážení rodiče, 

prostudujte si, prosím, školní vzdělávací program Základní školy Bernarda Bolzana. Vaše dítě znáte nejlépe. Zvažte, zda vzdělávací program s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií bude pro Vaše dítě přiměřeně náročný. 

Školní vzdělávací program Základní školy Bernarda Bolzana je vytvořený pro žáky a žákyně, který jej absolvují celý, tzn. od první do deváté třídy. Pokud o této volbě již nyní neuvažujete, ponechte, prosím, místo v první třídě dětem, jejichž rodiče o ucelené vzdělání v Základní škole Bernarda Bolzana stojí. 

Děkujeme za pochopení.