Plně respektujeme právo na soukromí každého návštěvníka a proto pečlivě nakládáme s osobními údaji, které nám poskytnete.


Správcem osobních údajů je:
 
Název subjektu: Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s.
Spisová značka: O 47 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Sídlo: Školní náměstí 199, 390 01 Tábor
IČO: 65018711
ID datové schránky: 9zb67hp
Telefon: +420 381 200 251
E-mail: info@skolabolzano.cz

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je paní Ing. Alena Sušková.


Zpracovávané osobní údaje
Zpracováváme jen osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro níže uvedené účely.

Návštěva webu
Pro sledování návštěvnosti webu a jeho zlepšování používáme na webu službu Google Analytics a s tím spojené cookies. Zpracovatelem osobních údajů je v tomto případě společnost Google.
Dále používáme pouze cookies pro zajištění technického provozu webu, které jsou anonymní.
Tyto údaje zpracováváme na základě právního titulu Oprávněný zájem.
Dobu expirace (uložení) a další informace najdete na stránce Informace o použití cookies.


Vaše práva
Veškeré osobní údaje pečlivě zpracováváme a ukládáme, proto nás neváhejte kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů a požadavků týkajících se vašich osobních údajů.

Máte tato práva:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům
  • právo opravu osobních údajů
  • právo na výmaz osobních údajů
  • právo vznést námitku proti zpracování
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo odvolat souhlas se zpracováním

Závěrečné prohlášení
Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k vašim osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.