Stravování je možné přihlásit nebo odhlásit prostřednictvím webových stránek www.strava.cz, v mobilní aplikaci Strava nebo v kanceláři školy. Obědy se odhlašují nejpozději do 13:00 předchozího dne, svačiny do 9:00 předchozího dne. Pro získání přístupů do Stravy.cz kontaktujte kancelář školy. 

V případě, kdy žák onemocní, má nárok na stravu první den nemoci. V době od 10:45 do 11:00 lze oběd vyzvednout do jídlonosiče.
Platby za obědy a svačinky probíhají formou zálohy k 10. dni příslušného měsíce a následného vyúčtování v dalším měsíci, kdy jsou zohledněny odhlášky a doobjednávky stravy. Úhrady stravného je možné provádět také v hotovosti v sekretariátu školy.


Ceny stravného
 
Obědy - děti do 10 let 36 Kč
Obědy - děti do 14 let 40 Kč
Obědy - děti od 15 let 42 Kč
Svačiny - jednotná cena 11 Kč

Jídelníček na další dny nebyl prozatím zadán

Jsme zapojeni do projektů: