Vážení rodiče předškolaček a předškoláků, 
jsme nesmírně rádi, že Vám není lhostejné, kde Vaše děti budou v následujících devíti letech získávat znalosti a dovednosti, které je budou provázet životem. Oceňujeme, že Vám záleží na prostředí, kde bude Vaše dítě vyrůstat a navazovat nová přátelství. Máme radost, že se v této souvislosti zajímáte i o Základní školu Bernarda Bolzana.
 
V uplynulých letech se již stalo tradicí, že jste se alespoň trochu seznámili s klimatem školy a dozvěděli se spoustu informací v rámci Dne otevřených dveří. A to nejen z úst přítomných pedagogů, ale i z bezprostředních odpovědí žáků školy, vzbuzujících na tvářích úsměv. Nyní, po ukončení protiepidemických opatření můžeme na tuto tradici navázat v omezeném formátu, a to 9. března od 14:30 hodin a od 15:30 hodin v kinosále školy. Podrobné informace k zápisu naleznete zde.
  • Třídní učitelkou první třídy ve školním roce 2022/2023 bude skvělá paní učitelka Mgr. Pavla Šedivá.
  • Do prvního ročníku přijmeme 26 žáků.
Nejčastější důvody pro odklad školní docházky:
  • Problémy v oblasti řeči
  • Problémy s pozorností a soustředěností
  • Problémy v grafomotorice
  • Problémy pracovního tempa (pomalost)
  • Problémy vědomostního rázu (orientace ve světě)

Proč Comenia Script
http://www.ceskatelevize.cz/...

Co by měl prvňáček umět

POHYB
Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat tělo, být samostatné v sebeobsluze.

SAMOSTATNOST
Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.

JAZYK A ŘEČ
Dítě by mělo zvládat přiměřeně jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.

MANIPULACE
Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

VNÍMÁNÍ
Dítě by mělo být schopno rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

MYŠLENÍ
Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.

PAMĚŤ
Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.

PRAVIDLA
Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

TVOŘIVOST
Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.

ZNALOSTI
Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě a i v praktickém životě