Vážení rodiče předškolaček a předškoláků, 
jsme nesmírně rádi, že Vám není lhostejné, kde Vaše děti budou v následujících devíti letech získávat znalosti a dovednosti, které je budou provázet životem. Přestože je školní vzdělávací program Základní školy Bernarda Bolzana o.p.s. náročný, o naši školu byl v uplynulých letech násobně vyšší zájem, než byly kapacitní možnosti. V souladu s vyhláškou č. 435/2022 Sb.(vyhláškou, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů) budou probíhat vstupní pohovory s budoucími prvňáčky.
 
V uplynulých letech se již stalo tradicí, že jste se alespoň trochu seznámili s klimatem školy a dozvěděli se spoustu informací v rámci Dne otevřených dveří. A to nejen z úst přítomných pedagogů, ale i z bezprostředních odpovědí žáků školy, vzbuzujících na tvářích úsměv. Letošní rok nebyl výjimkou, a to 7. února od 15:30 hodin v kinosále školy.

Podrobné informace k zápisu naleznete v dokumentu "Rozhodnutí ředitele školy - zápisy 2024" (viz níže).

Zápis do první třídy školního roku 2024/2025 se uskuteční 2. a 3. dubna 2024 v odpoledních hodinách. Uchazeči se musí k zápisu registrovat on-line prostřednictvím platformy Bakaláři, a to od 27. února 2024 8:00 hodin do 25. března 2024 15:00 hodin.
  • Třídní učitelkou první třídy ve školním roce 2024/2025 bude skvělá paní učitelka Mgr. Jitka Macháčková.
  • Do prvního ročníku přijmeme 26 žáků.
Nejčastější důvody pro odklad školní docházky:
  • Problémy v oblasti řeči
  • Problémy s pozorností a soustředěností
  • Problémy v grafomotorice
  • Problémy pracovního tempa (pomalost)
  • Problémy vědomostního rázu (orientace ve světě)

Proč Comenia Script
http://www.ceskatelevize.cz/...
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13917580517-identita/221562264040005/

Co by měl prvňáček umět

POHYB
Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat tělo, být samostatné v sebeobsluze.

SAMOSTATNOST
Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.

JAZYK A ŘEČ
Dítě by mělo zvládat přiměřeně jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.

MANIPULACE
Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

VNÍMÁNÍ
Dítě by mělo být schopno rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

MYŠLENÍ
Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.

PAMĚŤ
Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.

PRAVIDLA
Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

TVOŘIVOST
Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.

ZNALOSTI
Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě a i v praktickém životě