Pedagogicko-psychologická činnost
  • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vyučujícím při práci s nimi;
  • diagnostické rozhovory se žáky, popř. s jejich třídními učiteli a rodiči s cílem řešit problémy  žáků spojené s učením, výukou a kázní;
  • pomoc žákům v oblasti rodinné a citové zátěže, řešení závislostí (nejen drogových);
  • spolupráce se specializovanými školskými poradenskými zařízeními;
  • preventivní činnost, organizování přednášek a besed s různými odborníky.


Kariérové poradenství
  • pomoc žákům při výběru zaměření dalšího studia;
  • spolupráce se vzdělávacími společnostmi;
  • spolupráce s Úřadem práce v Táboře.
 
 
Poradenské centrum Mgr. Pavlína Dvořáková
725 696 562
 středa 14:40 - 15:30
  Mgr. Jitka Macháčková
605 216 884
 středa 14:40 - 15:30
Reedukace   Mgr. Jitka Macháčková
605 216 884
 úterý, pátek 7:30 - 8:00