Pedagogicko-psychologická činnost
  • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vyučujícím při práci s nimi;
  • diagnostické rozhovory se žáky, popř. s jejich třídními učiteli a rodiči s cílem řešit problémy  žáků spojené s učením, výukou a kázní;
  • pomoc žákům v oblasti rodinné a citové zátěže, řešení závislostí (nejen drogových);
  • spolupráce se specializovanými školskými poradenskými zařízeními;
  • preventivní činnost, organizování přednášek a besed s různými odborníky.


Kariérové poradenství
  • pomoc žákům při výběru zaměření dalšího studia;
  • spolupráce se vzdělávacími společnostmi;
  • spolupráce s Úřadem práce v Táboře.
 
Poradenské centrum Mgr. Pavlína Dvořáková  čtvrtek 14:00 - 15:00
725 696 562
  Mgr. Jitka Macháčková  čtvrtek 14:00 - 15:00
605 216 884
Reedukace   Mgr. Jitka Macháčková  
605 216 884  úterý, pátek 7:30 - 8:00
Školní psycholog Mgr. Zuzana Kukačová každý pátek 11:00 - 15:00
kukacova@skolabolzano.cz