Kmenová učebna 1. třídy


Učebna je vybavena jednomístnými lavicemi, které dětem poskytují odpovídající prostor. Potřebné pomůcky si děti mohou uložit do policových skříněk. Akustické podhledy pohlcující nadměrný hluk pomáhají udržovat příjemné klima při výuce i o přestávkách. Kvalitní LED osvětlení vhodně doplňuje přirozené osvětlení jižní strany budovy, v případě potřeby je k dispozici přistínění žaluziemi, popř. roletou. Nedílnou součástí učebny je SmartBoard, wi-fi připojení a kreativní sady Lego Education.
Třídní učitelkou je Mgr. Radka Jirovská

Otevřít

Kmenová učebna 2. třídy


Učebna je vybavena jednomístnými lavicemi, které dětem poskytují odpovídající prostor. Potřebné pomůcky si děti mohou uložit do policových skříněk. Akustické podhledy pohlcující nadměrný hluk pomáhají udržovat příjemné klima při výuce i o přestávkách. Kvalitní LED osvětlení vhodně doplňuje přirozené osvětlení jižní strany budovy, v případě potřeby je k dispozici přistínění žaluziemi, popř. roletou. Nedílnou součástí učeny je SmartBoard a wi-fi připojení.
Třídní učitelkou je Mgr. Pavla Šedivá

Otevřít

Kmenová učebna 3. třídy


Učebna je vybavena jednomístnými lavicemi, které dětem poskytují odpovídající prostor. Potřebné pomůcky si děti mohou uložit do policových skříněk. Akustické podhledy pohlcující nadměrný hluk pomáhají udržovat příjemné klima při výuce i o přestávkách. Kvalitní umělé osvětlení vhodně doplňuje přirozené osvětlení východní strany budovy. Nedílnou součástí učeny je SmartBoard a wi-fi připojení.
Třídní učitelkou je Mgr. Jitka Macháčková

Otevřít

Kmenová učebna 5. třídy


Učebna je vybavena jednomístnými lavicemi, které dětem poskytují odpovídající prostor. Potřebné pomůcky si děti mohou uložit do policových skříněk. Akustické podhledy pohlcující nadměrný hluk pomáhají udržovat příjemné klima při výuce i o přestávkách. Kvalitní umělé osvětlení vhodně doplňuje přirozené osvětlení jižní strany budovy, v případě potřeby je k dispozici přistínění žaluziemi, popř. roletou. Nedílnou součástí učeny je SmartBoard a wi-fi připojení.
Třídní učitelkou je Mgr. Jana Nováková.

Otevřít

Jazyková učebna angličtiny a němčiny pro nejmenší


Jazyková učebna je přizpůsobena pro výuku 1. - 4. třídy nejen použitím nábytku reflektujícím výšku žáků, ale i výškově stavitelným SmartBoardem a minipódiem pro komunikační aktivity. Akustické podhledy s vestavěným osvětlením vhodně doplňují audiovizuální techniku učebny.

Otevřít

Kmenová učebna - 6. třída


Učebna je vybavena jednomístnými lavicemi, které dětem poskytují odpovídající prostor. Potřebné pomůcky si děti mohou uložit do zamykacích skříněk. Akustické podhledy pohlcující nadměrný hluk pomáhají udržovat příjemné klima při výuce i o přestávkách. Nedílnou součástí učeny je SmartBoard a wi-fi připojení.
Třídní učitelkou je Mgr. Alena Ošmyková.

Otevřít

Kmenová učebna 7. třídy


Učebna je vybavena jednomístnými lavicemi, které dětem poskytují odpovídající prostor. Potřebné pomůcky si děti mohou uložit do zamykacích skříněk. Okna učebny jsou situována západním směrem, v dopoledních hodinách tedy není nutné přistínění žaluziemi. Akustické podhledy pohlcující nadměrný hluk pomáhají udržovat příjemné klima při výuce i o přestávkách. Nedílnou součástí učeny je SmartBoard a wi-fi připojení.
Třídní učitelkou je Mgr. Markéta Trsková

Otevřít

Kmenová učebna 8. třídy


Učebna je vybavena jednomístnými lavicemi, které dětem poskytují odpovídající prostor. Potřebné pomůcky si děti mohou uložit do zamykacích skříněk. Okna učebny jsou situována východním směrem, v odpoledních hodinách tedy není nutné přistínění žaluziemi. Akustické podhledy pohlcující nadměrný hluk pomáhají udržovat příjemné klima při výuce i o přestávkách. Nedílnou součástí učeny je SmartBoard a wi-fi připojení.
Třídní učitelkou je Mgr. Pavlína Dvořáková

Otevřít

Kmenová učebna 9. třídy


Učebna je vybavena jednomístnými lavicemi, které dětem poskytují odpovídající prostor. Potřebné pomůcky si děti mohou uložit do zamykacích skříněk. Okna učebny jsou situována východním směrem, v odpoledních hodinách tedy není nutné přistínění žaluziemi. Akustické podhledy pohlcující nadměrný hluk pomáhají udržovat příjemné klima při výuce i o přestávkách. Nedílnou součástí učeny je SmartBoard a wi-fi připojení.
Třídním učitelem je Mgr. Aleš Sekal

Otevřít

Odborná učebna přírodovědných předmětů


V odborné učebně přírodovědných předmětů probíhá výuka přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie, ale mohou ji využít i žáci prvního stupně v předmětu Člověk a jeho svět. Realizace vychází z podnětů a nápadů pedagogů školy Aleny Ošmykové, Aleše Sekala, Markéty Trskové, IT specialisty Jana Bárty a interiérové studie Jana Švarce.
Ve středové části učebny je prostor pro sledování výuky, interaktivních prezentací, záznam učiva a přípravu. Po stranách učebny jsou stoly pro vlastní realizaci žákovských pokusů, mikroskopování a využití maloproudu. Skříňová stěna v zadní části zajišťuje snadnou přístupnost a uložení interaktivních pomůcek, mikroskopů a modelů.
Akustické podhledy s LED osvětlením vhodně doplňují audiovizuální techniku. Pro měření a prezentace žáků a vyučujících jsou k dispozici přístroje Pasco, sada iPadů, Apple TV a SmartBoard a wi-fi připojení.

Otevřít

Jazyková učebna německého jazyka


Jazyková učebna němčiny je umístěna v podkroví školy. Kulisy tohoto prostoru dotváří původní trámoví, střešní okna přivádí do těchto prostor dostatečné přirozené osvětlení. Učebna je určena pro maximálně 13 žáků. Kromě standardních pomůcek pro výuku jazyků je učebna vybavena HW a SW pro výuku jazyků, který je doplněn prezenční plochou a 5.1 audio systémem.

Otevřít

Jazyková učebna anglického jazyka


Jazyková učebna angličtiny je umístěna ve druhém patře školy. Okna jsou umístěna na jižní straně budovy, což přivádí do těchto prostor dostatečné přirozené osvětlení. Učebna je určena pro maximálně 13 žáků. Kromě standardních pomůcek pro výuku jazyků je učebna vybavena HW a SW pro výuku jazyků, který je doplněn SmartDisplayem a 5.1 audio systémem.

Otevřít

Počítačová učebna


Počítačová učebna školy disponuje 16 plnohodnotnými žákovskými místy, které jsou doplněny 10 místy s notebooky. Samozřejmostí je interaktivní projekce a multimediální centrum Apple TV. Splňuje nejen HW a SW požadavky na výuku informatiky a využití výukového SW ostatních předmětů, ale je zároveň mezinárodním testovacím střediskem ECDL. Právě tento fakt, zaručuje všem uživatelům vysoký standard, který je kontrolován Českou společností pro kybernetiku a informatiku - nositelem národní licence. Koncept ECDL je v současné době využíván a uznáván ve všech státech EU, USA a v Číně.

Otevřít

Rukodělná učebna


Učebna je situována v krásném podkrovním prostoru. Dostatek přirozeného i případně umělého osvětlení umožňuje realizaci výtvarných i dílenských aktivit. Učebna je vybavena dílenskými stoly, potřebami na výtvarnou výchovu, grafiku, manuálními, elektrickými i aku nástroji na opracování nejrůznějších materiálů.

Otevřít

Školní družina/školní klub


Prostor, kde se odehrává většina volnočasových aktivit především dětí z prvního stupně. Jeho součástí jsou jak plochy pro hraní, tak pro kreativní aktivity. Nedílnou součástí je i zázemí pro paní vychovatelky.

Otevřít

Školní cvičná kuchyňka


Školní kuchyňka je umístěna v suterénu školy hned vedle jídelny, což umožňuje nejen využití konvektomatu, ale zároveň cenných rad paní kuchařek.

Otevřít