Aktivit školní družiny a školního klubu se mohou účastnit všichni žáci školy. Zápisový lístek do školní družiny/školního klubu odevzdejte, prosím, nejpozději do 20. září 2023. Stáhnout si jej můžete v části Ke stažení. Plán akcí školní družiny, školního klubu je nedílnou součástí kalendáře.
Každou absenci žáka v kroužku je nutné omluvit ve školním klubu.

Odkazy
Dění v klubu můžete sledovat ve Školním blogu.
Klub si můžete prohlédnout ve Virtuální prohlídce.
 
Kroužky 2023-2024 
Kroužky zahajují činnost v týdnu od 2. října 2023. Do 20. září je nutné ve školním klubu odevzdat přihlášku, kterou si můžete stáhnout v části   Ke stažení.