Výuku podle nového Školního vzdělávacího programu Barevná škola zahájila škola od školního roku 2007/2008 v prvním a šestém ročníku. V současné době se podle tohoto programu učí žáci ve všech třídách.